Informatiebijeenkomst

Barometer culturele diversiteit

28 september 2021

11.00 - 12.00 uur - Online bijeenkomst
Vanuit het programma ‘Een diverser hbo’ bieden we - in samenwerking met het CBS - de Barometer culturele diversiteit aan in de vorm van een pilot. Wil je meer inzicht in de culturele diversiteit van jouw hogeschool en heb je interesse om deel te nemen aan deze pilot? Dan nodigen we je van harte uit voor de online informatiebijeenkomst op 28 september 2021.

Meer informatie

Wat kun je verwachten?

Maurice Crul, hoogleraar Onderwijs en Diversiteit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is op 28 september onze spreker. Hij heeft binnen de VU de barometer geïmplementeerd en zal zijn inzichten delen. Wat zijn de randvoorwaarden om deze barometer toe te passen? Welke ervaringen heeft hij opgedaan én wat heeft de toepassing van de barometer uiteindelijk opgeleverd?

Wat is de Barometer culturele diversiteit?

De Barometer culturele diversiteit geeft inzicht in de culturele diversiteit van het personeelsbestand, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers. De informatie kan worden uitgesplitst naar subgroepen, zoals functiegroep, salarisschaal of aantal jaren in dienst. Het instrument is ontwikkeld door het CBS, in opdracht van de Tweede Kamer. Het CBS analyseert de gegevens die hogescholen aanreiken. Er is dus geen sprake van een vragenlijst.

Pilot Barometer culturele diversiteit

Zestor biedt deze culturele barometer aan in de vorm van een pilot, waaraan vier hogescholen kunnen deelnemen. Voordat hogescholen de barometer kunnen uitvoeren, dienen een aantal voorbereidingen getroffen te worden. Denk hierbij aan juridische aspecten en interne communicatie. Dit voortraject duurt gemiddeld zes maanden. In februari 2022 kunnen deelnemende hogescholen vervolgens de barometer uit laten voeren. Deze hogescholen krijgen een rapport in handen met data, waarop beleid gemaakt kan worden. In gezamenlijkheid worden de resultaten besproken. Eind 2022 inventariseren we wat de barometer gebracht heeft.

Voor wie?

De informatiebijeenkomst is bedoeld voor iedereen die op een hogeschool werkt aan vraagstukken op het gebied van diversiteit en inclusie en voor beleidsdoeleinden interesse heeft in de toepassing van de Barometer culturele diversiteit.

Meld je nu aan!

Deze informatiebijeenkomst is online. Er is geen maximum aantal deelnemers voor deelname aan de informatiebijeenkomst. Voor de uiteindelijke inschrijving aan de pilot wel. Er is ruimte voor vier hogescholen om de barometer uit te laten voeren. Na de informatiebijeenkomst wordt de inschrijving geopend. Bij meer inschrijvingen zal er geloot worden. 

Aanmeldformulier

Informatiebijeenkomst Barometer culturele diversiteit

Meer weten?

Wil je meer informatie over de informatiebijeenkomst of de pilot? Neem dan contact op met: