Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid

Corona als career shock

24 juni 2021

10.00 - 11.30 uur - Online bijeenkomst
Header image
Over career shocks en hun invloed op de loopbaan van individuen.

Meer informatie

Jos Akkermans, universitair hoofddocent bij de Vrije Universiteit Amsterdam is onze spreker tijdens deze netwerkbijeenkomst. Jos richt zich in zijn onderzoek op duurzame loopbanen, loopbaan ‘shocks’ (career shocks) en inzetbaarheid (employability).

Een career shock is een buitengewone, vaak onverwachte gebeurtenis die, tot op zekere hoogte, wordt veroorzaakt door factoren buiten iemands controle en die ervoor zorgt dat iemand bewust na gaat denken over loopbaanontwikkeling en -doelen. Denk aan een onverwacht ontslag, maar ook bijvoorbeeld aan een onverwachte bevordering. Of aan een wereldwijde pandemie…

In deze bijeenkomst kijken we naar career shocks en hun invloed op de loopbaan van individuen. Jos bespreekt wat we uit de wetenschappelijke literatuur hierover weten. Daarna focussen we ons op Corona als een career shock. We kijken welke lessen we kunnen trekken over de mogelijke gevolgen van de pandemie op loopbanen. En discussiëren hier in kleine groepen over verder.

Programma

  • Opening en mededelingen
  • Corona als Career Shock, Jos Akkermans
  • Rondvraag en afsluiting

Voor wie?

Deze online bijeenkomst is bedoeld voor leden van het kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid. Andere geïnteresseerden uit het hbo zijn ook van harte welkom.

 

Aanmelden

Vul hier je bedrijfsnaam in als je hierboven 'anders' hebt gekozen

Kennisnetwerk Duurzame inzetbaarheid

Kennisnetwerk Duurzame inzetbaarheid

Binnen veel hogescholen zijn er interessante ontwikkelingen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Om de uitwisseling van kennis, instrumenten en ervaringen op dit thema te ondersteunen, faciliteert Zestor een kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid. Het netwerk komt twee keer per jaar bijeen. De uitwisseling van kennis en kunde over actuele gezondheidsthema’s staat centraal. Het netwerk wordt ook ingezet als klankbord of om onderzoeken uit te zetten.

Meer informatie

Wil je meer informatie en/of je aansluiten bij dit netwerk? Neem dan contact op met: