Stap 5 - Evaluatie

Heeft je aanpak succes?

Evalueer in hoeverre de werkdruk nu beter in balans is

Hebben de maatregelen effect? Heeft je aanpak succes? In de laatste stap ga je na in hoeverre de werkdruk nu beter in balans is. Je kunt per maatregel evalueren, maar ook de instrumenten uit stap 1 weer inzetten om het effect te meten. Bekijk wat je bij de volgende ronde van stap 1 t/m 5 hetzelfde of anders gaat doen.

Wat kun je inzetten?

  • Handreiking ‘In gesprek over het organisatieklimaat; Meer grip op gezond, veilig en met plezier werken in het hbo’
    Kern van de aanpak die beschreven staat in deze handreiking is het creëren van structurele contactmomenten om vanuit alle lagen van de organisatie over gezond, veilig en vitaal werken te praten. Teams kunnen vervolgens zélf concrete oplossingen aandragen en na invoering kan binnen de teams gemonitord en geevalueerd worden. Uitgangspunt is de professionaliteit van de medewerkers zelf. Deze handreiking kan gebruikt worden om stapsgewijs de dialoog hierover aan te gaan op verschillende niveaus in de organisatie: in teams, met leidinggevenden en met bestuurders. De aanpak is succesvol gebleken in de zorg en ook de inspectie SZW is hier lovend over.
    -  Aan de slag met de voorbeeldstellingen uit bijlage 5 voor het voeren van een teamdialoog? Download hier de Wordversie.

Voorbeelden uit de praktijk van het HBO

Van werkdruk naar werkplezier

Dit inspiratieboekje bevat een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden van docententeams van Hanzehogeschool Groningen die hun werkdruk succesvol hebben verlaagd, met meer werkplezier als resultaat.