Stap 4 - Implementatie

Maatregelen invoeren en monitoren

Implementeer de maatregelen en bewaak de voortgang

De vierde stap duurt vaak het langst: het invoeren van de maatregelen. Ook als de maatregelen maatwerk zijn en op teamniveau worden ingezet, is het belangrijk om op organisatieniveau te monitoren of alles volgens plan en wens verloopt.​

Wat kun je inzetten?

  • Handreiking ‘In gesprek over het organisatieklimaat; Meer grip op gezond, veilig en met plezier werken in het hbo
    Kern van de aanpak die beschreven staat in deze handreiking is het creëren van structurele contactmomenten om vanuit alle lagen van de organisatie over gezond, veilig en vitaal werken te praten. Teams kunnen vervolgens zélf concrete oplossingen aandragen en na invoering kan binnen de teams gemonitord worden hoe het loopt. Uitgangspunt is de professionaliteit van de medewerkers zelf. Deze handreiking kan gebruikt worden om stapsgewijs de dialoog hierover aan te gaan op verschillende niveaus in de organisatie: in teams, met leidinggevenden en met bestuurders. De aanpak is succesvol gebleken in de zorg en ook de inspectie SZW is hier lovend over.

Uit de praktijk van het HBO

Van werkdruk naar mooi werk; Eindverslag monitor werkdruk-experimenten

Lees het resultaat van de monitor van 19 werkdrukexperimenten, zoals die op de Hanzehogeschool Groningen in het schooljaar 2016-2017 zijn uitgevoerd. Ook worden de lessons learned voor de organisatie als geheel beschreven.

Centraal inwerk-programma startende docenten

Startende werknemers kunnen werkdruk ervaren als er onvoldoende aandacht besteed wordt aan een inwerkprogramma, maar ook werkdruk veroorzaken voor andere collega's omdat zij meer aandacht nodig hebben en minder ingezet kunnen worden. De HAN ontwierp een nieuw inwerkprogramma dat past in de hele hogeschool: fits for all, fits for me mét behoud van couleur locale.