Kennisnetwerk Diversiteit

Inclusie in het hoger onderwijs

29 juni 2021

11.00 - 12.00 uur - Webinar
Header image
In Nederland staan diversiteit en inclusie steeds prominenter op de agenda van het hoger onderwijs, met als streven volledige participatie en gelijke kansen voor iedereen. Maar wat betekent inclusief hoger onderwijs precies, en hoe krijgen we het voor elkaar? Welke dilemma’s komen we tegen bij het implementeren van diversiteitsbeleid? In deze lezing geeft Marieke van den Brink verschillende aanknopingspunten voor inclusief hoger onderwijs.

Marieke doet dit aan de hand van drie pijlers: aantallen, instituties en kennis. Ze benadrukt dat diversiteitsbeleid alleen effectief kan zijn wanneer deze drie paden tegelijk worden bewandeld: het vergroten van de diversiteit van studenten en staf zal niet succesvol zijn zonder het herstructureren van instellingen en zonder het rekening houden met diversiteit in het curriculum.

Marieke van den Brink is hoogleraar Gender & Diversity aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar overkoepelende onderzoekslijn bestaat uit het bestuderen van de plaats en het functioneren van gender en diversiteit in organisaties en naar mogelijkheden en belemmeringen om indirecte, onbewuste uitsluiting van specifieke groepen op de arbeidsmarkt te voorkomen. Zij is lid van de Nationale Adviescommissie Diversiteit en Inclusie in het Hoger Onderwijs.

Voor wie?

Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met diversiteit en inclusie op hogescholen. Overige geïnteresseerden in het hbo zijn ook van harte welkom.

Schrijf je nu in!

Vul hier je bedrijfsnaam in als je hierboven 'anders' hebt gekozen

Kennisnetwerk Diversiteit

Kennisnetwerk Diversiteit

Dit netwerk richt zich op uitwisseling van kennis, instrumenten en ervaringen op het gebied van diversiteit en inclusie. Ook lectoren worden uitgenodigd om deel te nemen aan dit netwerk, om vanuit hun invalshoek kennis in te brengen. Momenteel zijn lectoren van Windesheim, de Hanzehogeschool en Inholland betrokken bij dit programma. Binnen het netwerk inventariseren we welke onderwerpen de hoogste prioriteit hebben. Over deze onderwerpen organiseren we diverse bijeenkomsten.

Meer informatie

Wil je meer informatie en/of je aansluiten bij dit netwerk? Neem dan contact op met: