Livvit-pakket

Arbeidsgerelateerde zorg hbo

Sinds 2006 biedt het hbo een collectieve zorgverzekering aan de werknemers aan en is er een collectief arrangement aan arbeidsgerelateerde zorg. Zilveren Kruis biedt dit pakket aan onder de naam Livvit.

Meer informatie

Iedere hogeschool en –medewerker kan (gratis) gebruikmaken van het arbeidsgerelateerde zorgpakket Livvit. Het is een hbo specifiek samengesteld pakket van voorzieningen en diensten, dat de hogescholen en hun medewerkers kunnen gebruiken om verzuim te voorkomen en de gezondheid te bevorderen. Als de medewerker ziek wordt, dan voorziet het pakket in een breed aanbod om de verzuimduur zo mogelijk te verkorten.

Voor wie

Livvit is een werkgeversverzekering voor alle werknemers in het hbo die vallen onder de werking van de cao-hbo. 

Looptijd regeling

De regeling loopt tot 31 december 2022. 

Voorwaarden

De medewerker voor wie een voorziening wordt aangevraagd moet werkzaam zijn bij een hogeschool en vallen onder de werking van de cao-hbo. 

Het pakket aan zorgpraktijken (Livvit) bestaat uit: 

 • zorgpraktijken die preventief ingezet kunnen worden om verzuim te voorkomen
 • diensten die helpen bij het re-integreren van zieke medewerkers
 • diensten die helpen om de gezondheid van medewerkers te bevorderen in de vorm van interventies en zorg. 

Mentale gezondheidsoplossingen

 • Duurzaam inzetbaar en regie (training voor hr-management, leidinggevenden of medewerkers)
 • Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit - Eendaagse training Omgaan met werkdruk (voor leidingggevenden en medewerkers)
 • Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit - Maatwerk eendaagse training (voor leidinggevenden, medewerkers en HR)
 • LTC Boost training
 • Bedrijfsmaatschappelijk werk (coaching)
 • Coaching op mentaal gebied
 • E-coachingsprogramma Stress 2.0
 • VeerKrachtwijzer (Training jong geleerd en oud gedaan)
 • Loopbaanonderzoek
 • Mediation
 • Psychologische zorg (arbeidsgerelateerd)
 • Dare to Act
 • Meer veerkracht, minder stress!(individueel)
 • Vergroot je veerkracht, verminder je stress! - Ont-stressen met een app! (groep+online)
 • Workshops (groep)

Fysieke gezondheidsoplossingen

 • Coaching op fysiek gebied
 • Fysiotherapie op de werkplek
 • Basis Health Check
 • Training fysieke belasting
 • Sportprogramma's - Workshops, trainingen en clinics

Overige gezondheidsoplossingen

  • Arbeidsdeskundig advies
  • Re-integratie
  • Taxivervoer 
  • Spoedeisende hulp thuis
  • Zorgbemiddeling

Korting

 • Dynamisch werken - programma
 • Dynamisch werken - meubilair
 • Fysius Rugvitaal

Meer informatie

Ga naar www.arbocatalogushbo.nl voor meer informatie. Elke hogeschool heeft een contactpersoon voor Livvit, die informatie kan geven.

Download