Stap 3 - Maatregelen

Welke maatregelen wil je nemen?

Bepaal wat je inzet om de werkdruk aan te pakken

In deze derde stap bedenk je welke maatregelen je wilt nemen. Je kunt daarbij denken aan maatregelen als slimmer organiseren, en de kwantitatieve en kwalitatieve personeelsformatie. Belangrijk hierbij is ook hoe je oplossingen in kaart brengt. De Handreiking Organisatieklimaat biedt een manier om werkdruk en andere relevante onderwerpen op teamniveau bespreekbaar te maken. Ook kun je bij het proces overwegen om de MR, leidinggevenden en teams rond werkdruk & werkplezier te scholen. Heb je zicht op je plan en de mogelijke maatregelen? Organiseer dan ook budget en bepaal randvoorwaarden om het plan ten uitvoer te brengen.

Wat kun je inzetten?

Lees ook eens

 • Missie Vliegende Start
  Met het project Missie Vliegende Start heeft Zestor samen met hogescholen tijd gemaakt voor bewustwording rond de werving, selectie en begeleiding van startende docenten. Dat was nodig. Maar liefst 50% van alle startende docenten verlaat het hbo binnen 4 jaar, onder meer door werkdruk. Twee jaar lang hebben we het onderwerp geagendeerd, op de kaart gezet, er aandacht voor gevraagd binnen hogescholen in Nederland en er samen over gediscussieerd. Dat leverde waardevolle inzichten op, te lezen in dit magazine.
 • Werkplannen aanpak werkdruk universiteiten
  Alle universiteiten hebben naar aanleiding van de bepaling in de CAO een plan van aanpak voor werkdruk opgeleverd, deze zijn te vinden op de website van vsnu. Twee voorbeelden van een plan van aanpak waar onderwerpen in terugkomen die ook relevant zijn voor hogescholen: VU (Vrije Universiteit) waar verschillende bronnen van werkdruk per afdeling in kaart gebracht worden en van EUR (Erasmus universiteit Rotterdam) waar maatregelen op diverse organisatieniveaus worden voorgesteld.
 • Interview lectoren Petra Biemans en Marian Thunnissen: Van werkdruk naar werkgeluk – of in elk geval een mooie balans!
  Werkdruk en werkgeluk zijn vaak keerzijden van dezelfde medaille. Lectoren Petra Biemans van Hogeschool Inholland en Marian Thunnissen van Fontys Hogeschool pleiten ervoor om de focus te verleggen van het voorkomen van werkdruk naar het bevorderen van werkgeluk. lees het interview
 • Interview: Vijfsterren-aanpak voor gezonde werkdruk
  Een groep ervaren organisatieadviseurs en trainers ontwikkelde de vijfsterren-aanpak voor minder werkdruk en meer werkplezier. Wat houdt deze aanpak precies in? Mede-ontwikkelaar Aukje van den Bent vertelt over de achtergronden, de succesfactoren én de toepasbaarheid binnen het hbo. lees het interview
 • Interview: Werkdruk hanteerbaar maken op korte en lange termijn; timemanagement voor docenten
  Elke docent heeft in zijn of haar onderwijspraktijk te maken met piekbelasting. Is er sprake van (structurele) werkdruk? ‘Timemanagement voor docenten’ is een methode om werkdruk in beeld te brengen én te lijf te gaan. lees het interview
 • ‘Prestatiegedreven leidinggevende vergroot kans burn-out medewerker’
  Organisatiepsychologen van onder meer het UvA hebben onderzocht dat leidinggevenden op verschillende manieren invloed kunnen hebben op werkdruk. Als er gezocht wordt naar oorzaken van werkdruk, is het belangrijk om de rol van leidinggevenden daarin mee te nemen.  lees het artikel

Voorbeelden uit de praktijk van het HBO

Centraal inwerk-programma startende docenten

Startende werknemers kunnen werkdruk ervaren als er onvoldoende aandacht besteed wordt aan een inwerkprogramma, maar ook werkdruk veroorzaken voor andere collega's omdat zij meer aandacht nodig hebben en minder ingezet kunnen worden. De HAN ontwierp een nieuw inwerkprogramma dat past in de hele hogeschool: fits for all, fits for me mét behoud van couleur locale.

Teams in dialoog over werkdruk

'Leidinggevenden vinden het heel belangrijk dat werkdruk inzichtelijk wordt gemaakt. En medewerkers zijn dankbaar als er naar hen geluisterd wordt.’ Dat is telkens weer de ervaring van Wiep Staal, leidinggevende en intern (team)coach op Hogeschool Leiden. In het kader van werkdruk verlagen via teamleren, zette ze binnen meerdere teams het diagnostisch werkdrukinstrument van Zestor in. Met als grootste winst: ‘Het gesprek hierover binnen het hele team’.