Stap 2 - Onderzoek

Waar komt de werkdruk vandaan?

Ga na wat de oorzaken zijn

Je hebt vastgesteld dat er sprake is van werkdruk. In deze stap verdiep je je inzicht in waar de werkdruk vandaan komt. Je kunt hierbij denken aan oorzaken als piekbelasting, de positie van startende werknemers en stijl van leidinggeven.

Er is niet één doorslaggevende oorzaak van werkdruk. Wel of geen werkbalans is een samenspel van veel factoren. Het is ook belangrijk om je een beeld te vormen van de energiegevers, als compensatie voor stressbronnen. Als je maatregelen gaat bedenken is het namelijk van belang om aan werkdruk én werkplezier te werken!

Wat kun je inzetten?

Om je inzicht te verdiepen kun je soms informatie uit de vorige stap benutten. Het kan ook goed zijn om groepsbijeenkomsten, interviews of een verdiepende vragenlijst in het MTO in te zetten. Of kijk eens naar:

Voorbeelden uit de praktijk van het HBO

Aanpak werkdruk: van een schot hagel naar gerichte maatregelen

Thomas More Hogeschool had behoefte aan meer zicht en grip op het fenomeen werkdruk. ‘We willen geen schot hagel afvuren, maar gerichte maatregelen nemen. In gesprek met én samen met onze teams.’ Lees over de aanloop daar naartoe en de keuzes die de hogeschool maakte.

Teampeiling als input voor werkdrukbeleid

Aeres maakte gebruik van de voorbeeldstellingen teampeiling uit de handreiking 'In gesprek over het organisatieklimaat' als input voor het ontwikkelen van werkdrukbeleid in samenspraak met de medezeggenschap.

Teams in dialoog over werkdruk

In het kader van werkdruk verlagen via teamleren, zette Wiep Staal, leidinggevende en intern (team)coach op Hogeschool Leiden, binnen meerdere teams het diagnostisch werkdrukinstrument van Zestor in. Met als grootste winst: ‘Het gesprek hierover binnen het hele team’.

Verdiepend werkdruk-onderzoek; weten waar je staat

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) liet een verdiepend werkdrukonderzoek uitvoeren als input voor de verdere ontwikkeling van hun werkdrukbeleid.

Aanpak werkdruk: ervaringen vanuit de universiteit én hogeschool

Hij werkte bij de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en nu bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) als hoofd P&O. Cees van Veenendaal: ‘Werkdruk speelt overal, en op alle niveaus.’ Hoe werd binnen de VU werkdruk op- en aangepakt? En welke tips of lessons learned nam hij mee naar de hogeschool? Een persoonlijk verslag.