Themabijeenkomst

Roadmap ‘Hybride werken’, klaar voor de start!

1 februari 2022

10.00 - 12.00 uur - Online
Header image
Op 1 februari 2022 presenteren wij de roadmap ‘Hybride werken’! Een handreiking die hogescholen kan ondersteunen bij de transitie naar hybride werken en het ontwikkelen van een nieuw perspectief op werken én samenwerken. De roadmap is in samenwerking met het Work Lab van de Hogeschool van Amsterdam ontwikkeld.

aanmelden

 

Tijdens twee eerdere bijeenkomsten over hybride werken hebben we het met hogescholen gehad over de ontwikkeling en de stand van zaken van de roadmap. Zo is er onder andere een inventarisatie gemaakt van de behoeftes, wensen en aandachtspunten van de medewerkers van de hogescholen. Deze zijn meegenomen tijdens de ontwikkeling van de roadmap.

Transitie naar hybride werken

De transitie naar hybride werken heeft de nodige voeten in de aarde. Het kiezen van een geschikte hybride vorm is een moeilijke opgave die veel verder reikt dan het verdelen van de werkuren over thuis en kantoor. Het vraagt binnen de organisatie om een nieuw perspectief op werken en samenwerken. Complicerende factoren die in het onderwijs gelden zijn onder andere de roostering en het relatief grote aandeel deeltijdaanstellingen. Daarmee raakt het vele facetten van organiseren, zoals het gebruik van technologie, de werkprocessen en het gebruik van het gebouw.

Roadmap 'Hybride werken' in het kort

De roadmap en bijbehorende kennisclips geven hogescholen richting bij het verkennen, implementeren en monitoren van hybride werken. Daarnaast worden de belangrijkste vragen en aandachtspunten geschetst in de transitie naar een gedegen en gedragen hybride werkvorm. De roadmap richt zich op alle professionals in het onderwijs; de docenten/onderzoekers en de ondersteuners.

Wat kun je verwachten?

Tijdens onze bijeenkomst:

  • praten we je bij over de laatste ontwikkelingen op het gebied van hybride werken binnen het hbo
  • presenteren we het eindresultaat van de roadmap en kennisclips
  • krijg je handvatten om binnen jouw eigen hogeschool direct aan de slag te gaan met de roadmap!

De sprekers tijdens deze bijeenkomst zijn Wouter Smit, Erik Essen en Noa Cremers, de opstellers van de roadmap.

Voor wie?

De bijeenkomst richt zich op een brede groep functionarissen in het hbo. Beleids- en projectmedewerkers vanuit HRM, projectleiders hybride werken, leden van de medezeggenschapsraden en bestuurders van hogescholen zijn van harte uitgenodigd.

Aanmelden

Heb je interesse? Meld je dan aan door het invullen van onderstaand aanmeldformulier. 

Het Work Lab

Het Work Lab is een (onderzoeks)groep binnen de Hogeschool van Amsterdam die onderzoek doet en adviseert over grote economische transities voor professionals, teams en organisaties. De Work Lab onderzoekers en docenten zijn gespecialiseerd in het inzicht geven in complexe vraagstukken en veranderdynamieken.

Via actie-onderzoek geven ze samen met professionals in organisaties vorm aan verbeteringen in de werkpraktijk. Bijvoorbeeld: de impact van corona op de digitale en sociale transitie op de hogeschool, het verlagen van werkdruk voor digitale teams en het begeleiden van teams bij de transitie naar hybride werken. Lector van het Work Lab is Daniel van Middelkoop.

Aanmeldformulier

Roadmap ‘Hybride werken’, klaar voor de start!

Meer informatie?