Publicatie

Slimmer organiseren in het hbo

Knelpunten en oplossingen bij werkdruk in onderwijsteams

Header image
Door het lectoraat Arbeidsorganisatie en arbeidsproductiviteit van de Hanzehogeschool is een werkdrukinstrument ontwikkeld, oorspronkelijk regelmogelijkheden en knelpunten van individuele werknemers en van teams. In opdracht van Zestor heeft het lectoraat het instrument hbo-specifiek gemaakt. Het resultaat is de handreiking ‘Aanpak werkdruk in onderwijsteams, diagnostisch werkdrukinstrument onderwijsteams hbo’ .

Meer informatie

Download de publicatie