Publicatie

Slimmer organiseren in het hbo

Knelpunten en oplossingen bij werkdruk in onderwijsteams

Header image
‘Slimmer organiseren in het hbo’ is een inventarisatie van de tien meest voorkomende knelpunten en de daarbij behorende oplossingsrichtingen om werkdruk binnen het hbo aan te pakken. Zestor leverde deze inventarisatie op na zeer succesvolle pilots rondom werkdruk op drie hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Stenden en Hogeschool Utrecht).

Meer informatie

‘Aanpak werkdruk in onderwijsteams,
diagnostisch werkdrukinstrument’

Door het lectoraat Organisatieontwerp en -verandering van de Hanzehogeschool is een werkdrukinstrument ontwikkeld, oorspronkelijk voor de zorgsector. Dit richt zich op het inventariseren van regelproblemen, regelmogelijkheden en knelpunten van individuele werknemers en van teams. In opdracht van Zestor heeft het lectoraat het instrument hbo-specifiek gemaakt. Het resultaat is de handreiking ‘Aanpak werkdruk in onderwijsteams, diagnostisch werkdrukinstrument’.

Slimmer organiseren in het hbo

Binnen drie pilot-teams bij drie verschillende hogescholen (Hogeschool Rotterdam, Stenden en Hogeschool Utrecht) is het instrument met succes uitgeprobeerd. In de publicatie 'Slimmer organiseren in het hbo' worden de meest voorkomende knelpunten geïnventariseerd, die naar boven komen bij de inzet van het diagnostisch instrument. Steeds wordt aangegeven welke oplossingsmaatregelen de opleidingen voor deze knelpunten hebben getroffen, overwegen te gaan treffen of zouden kunnen treffen op het gebied van ‘slimmer organiseren’ ter voorkoming van werkdruk.