Online bijeenkomst

Sociale veiligheid op de kaart - Wat je moet weten als hrm'er

8 april 2021

10.00 - 11.00 uur
Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer zoals agressie, pesten, seksuele intimidatie en discriminatie, kunnen stress veroorzaken bij direct en indirect betrokkene(n). Dit kan leiden tot ziekteverzuim en uitval. Hoe kom je tot een sociaal veilige werkplek en wat is de rol van hrm hierin? Zestor organiseert hierover een online bijeenkomst, 'Sociale veiligheid op de kaart, Wat je moet weten als hrm'er'.

Deze bijeenkomst organiseert Zestor samen met Willeke Bezemer, directeur van Bezemer & Schubad, specialist in de aanpak van ongewenste omgangsvormen en zorg voor een sociaal veilig werkklimaat.

Programma

Samen met Willeke focussen we ons op de volgende aspecten:

  • Wat houdt een sociaal veilige werkplek in en wat zijn de wettelijke kaders in het hbo?
  • Wat zijn de rollen/procedures van de diverse functionarissen?
  • Wat is de rol van hrm om een sociaal veilige werkplek te creëren (preventie) en te behouden (interventie en nazorg)?

Het volledige programma volgt half maart.

Voor wie?

Deze online bijeenkomst is bedoeld voor hrm’ers die zich bezighouden met gezond, veilig en vitaal werken op hogescholen en arbo-specialisten. Overige geïnteresseerden in het hbo zijn ook van harte welkom.

Save the date!

Ben je geïnteresseerd? Reserveer dan alvast de datum van 8 april van 10.00 – 11.00 uur in je agenda!  Meer informatie over het programma en mogelijkheid tot aanmelden volgt halverwege maart.

Meer informatie