Workshop

Vitaal werken na corona

29 juni 2022

09.30 - 16.30 uur - Spoorwegmuseum, Maliebaanstation 16, 3581 XW Utrecht
Header image
Na corona keren we langzaamaan terug naar de fysieke onderwijsomgeving. We neigen ernaar om de draad direct weer op te pakken en snel terug te gaan naar het ‘oude normaal’. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Wat is er nodig om niet in de valkuil van volle kracht vooruit te stappen en een terugval of weerstand te voorkomen? Hoe leg je opnieuw verbinding met medewerkers? Kortom, welke stappen kun je ondernemen om na de coronaperiode weer terug te keren naar een vitale onderwijsorganisatie?

aanmelden

Over de workshop

Sinds de start van corona is er veel veranderd. We kwamen in situaties terecht die velen van ons niet kenden. Sommigen ervoeren ruimte; anderen voelden zich opgesloten. Verbinden en samenzijn werd omringd met gevoelens van angst en ‘verkeerd bezig zijn’.  Docenten en studenten, leidinggevenden en medewerkers hadden soms moeite om contact te houden via schermen. We zagen vooral elkaars voorkant en vergaten de achterkant.

Nu het leven na corona weer op gang komt, hebben we de neiging om snel en efficiënt de draad weer op te pakken: vooruit met de geit!  Een groot verantwoordelijkheidsgevoel, het gevoel tijd in te moeten halen, het verlangen naar ‘het oude normaal’ stuwt het onderwijs voorwaarts. Dat blijkt weerbarstiger dan gedacht. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat er onvoldoende ruimte genomen wordt om stil te staan bij het geleden leed.

Als verlies, pijn, teleurstelling en andere bijverschijnselen van corona eerst in de ogen gekeken worden, zal dat een positieve uitwerking hebben op het voorwaarts gaan.

Wat kun je verwachten

Jane Coerts (Systemisch begeleider, opleider en coach) laat samen met haar team van begeleiders zien hoe we na de coronaperiode opnieuw verbindingen kunnen maken met medewerkers vanuit systemisch bewustzijn. Daarbij kijken we op meerdere lagen wat er speelt bij individuele medewerkers, teams en in de hele organisatie. Welke dynamieken zien we daar? Wat voor principes gelden er? Wat is de persoonlijke opgave en plek van leidinggevenden en HR-adviseurs om na de coronaperiode ‘gezond’ verder te kunnen?

Je wordt meegenomen langs de natuurlijke ontwikkelingsfasen van het leven, van leren en ontwikkelen. Jane:

Als wij luisteren naar deze natuurlijke ‘wetten’, ervaren we meer energie, meer bevlogenheid, meer zingeving en meer verbinding. Als we fasen overslaan daarentegen lopen we leeg, ervaren we zinloosheid 

 

Tijdens de oefensessies ga je met andere deelnemers en een begeleider kijken wat er nodig is om terug te keren naar een vitale onderwijsorganisatie. Daarnaast ga je ook op persoonlijk gebied op onderzoek uit. Dit doe je aan de hand van de volgende vragen:

  • waar sta ik op de lijn verleden – heden – toekomst?
  • hoe zorg ik goed voor mezelf, de medewerkers en de organisatie?
  • Hoe orden ik mezelf weer in de levenscirkel?
  • wat heeft corona me gebracht en wat heeft het me gekost?

Bekijk het programma

Voor wie

Leidinggevenden en HR-medewerkers van hogescholen.

Aanmelden

Wil je deelnemen aan deze bijeenkomst? Het maximumaantal deelnemers voor deze bijeenkomst is 50, dus meld je snel aan via onderstaand formulier!

Aanmelden kan t/m 22 juni 2022.

Van 'Vandaag werken aan morgen' naar 'Vitaal werken na Corona'

‘Vandaag werken aan morgen’ was de titel van het Zestor Seminar dat oorspronkelijk op 2 april 2020 zou plaatsvinden, maar door Corona steeds is uitgesteld en uiteindelijk niet is doorgegaan. Een aantal sessieleiders heeft aangegeven alsnog een bijeenkomst te willen verzorgen met aandacht voor de ervaringen in de Corona periode en de vertaling daarvan naar de huidige situatie. De workshop 'Vitaal werken na Corona' is de eerste bijeenkomst uit deze reeks.

Aanmeldformulier

'Vitaal werken na corona'

Heb je allergieën, een medische dieet (bijvoorbeeld coeliakie) of vegetarische/veganistische dieetwensen, meldt dit hieronder:

Na aanmelding gaan we uit van je komst en actieve deelname. Wij willen tijdens onze bijeenkomst onnodige kosten voor catering én verspilling van voedsel voorkomen. Dus ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen, dan kun je je tot vijf werkdagen voorafgaand aan de bijeenkomst afmelden. Dat kan heel eenvoudig door een e-mail te sturen aan info@zestor.nl.