Werken in het hbo met oog op de toekomst

Zestorcongres

Header image
Op dinsdag 21 november vindt het Zestorcongres ‘Werken in het hbo met oog op de toekomst’ plaats. Dit congres staat in het teken van de ontwikkelingen waarmee hogescholen te maken hebben.

De ontwikkelingen binnen het hbo zijn momenteel in een stroomversnelling geraakt, mede door de toekomstverkenning op verzoek van de minister van OCW. Hogescholen zijn aan zet om hieraan invulling te geven en daarin speelt HR een belangrijke rol. Want wat betekent dit voor het werken in het hbo? En waar kan de HR zich de komende jaren op richten om daadkrachtig en actief mee te bouwen aan de hogeschool van de toekomst? 

Kom op 21 november 2023 naar het Zestorcongres 'Werken in het hbo met oog op de toekomst' en praat mee!