Publicatie

Aanpak werkdruk in onderwijsteams

Header image
Met dit diagnostisch werkdrukinstrument kun je regelproblemen, regelmogelijkheden en knelpunten binnen onderwijsteams inventariseren.

Meer informatie