Kennissessie

In dialoog over gezond en veilig werken

11 november 2021

10.00 - 12.30 uur - Seats to Meet, Moreelsepark 65, Utrecht (tegenover AH)
In een gezond organisatieklimaat is minder verzuim, hebben medewerkers meer werkplezier en hebben mensen minder snel de intentie om een andere baan te zoeken. Door met medewerkers een echte dialoog aan te gaan over gezond werken, vergroot je de inzetbaarheid en behoud je je mensen. Maar hoe doe je dat? Tijdens deze kennissessie vertellen we je wat we weten uit onderzoek, hoor je van een zorgorganisatie hoe zij het hebben aangepakt en ervaar je zelf de aanpak van InDialoog.

aanmelden

 

Dialoog centraal

Met InDialoog gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek en implementeren oplossingen om gezond en veilig te werken. Denk aan de aanpak van fysieke of psychische arbeidsbelasting of omgaan met agressie op de werkvloer. InDialoog heeft een positief effect op een gezond en veilig organisatieklimaat. Daarnaast heeft de aanpak een gunstige uitwerking op het gedrag en de gezondheid van medewerkers, op het zelforganiserend vermogen én op verzuim en kwaliteit van zorg in het team.

Stichting IZZ ontwikkelde deze aanpak (voorheen Aanpak Organisatieklimaat) voor de zorg in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het blijkt een aanpak die werkt, ook op langere termijn. Zestor heeft deze aanpak in samenwerking met IZZ eerder al vertaald naar een handreiking voor het hbo.

Programma

Tijdens de sessie schetst Martijn Venus van IZZ de achtergrond van de methodiek. Vanuit de zorg volgt een praktijkvoorbeeld over het toepassen van deze aanpak binnen de organisatie en wat dat heeft opgeleverd. Vervolgens ervaar je zelf de aanpak van InDialoog aan de hand van een peiling met stellingen en 2 rondes dialoog. Aan het eind van de sessie weet je wat er voor nodig is om het organisatieklimaat op je hogeschool beter te maken.

Voor wie?

De bijeenkomst is gericht op hr- en arboprofessionals die binnen hun hogeschool bezig zijn met verzuim, inzetbaarheid en een gezond organisatieklimaat. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom!

Meld je nu aan!

Aanmelden kan t/m 9 november 2021. Wij zijn blij elkaar weer live te kunnen ontmoeten! Uiteraard onder voorbehoud van en in overeenstemming met de COVID-regels. Het maximum aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is daarbij 22.

Conform de richtlijnen van de Overheid vind toegang tot onze bijeenkomsten plaats middels de CoronaCheck app. We vragen je daarom om een geldige QR-code bij de hand te hebben.

IZZ aanpak InDialoog in drie stappen

InDialoog bestaat uit drie stappen, die teams achter elkaar in een vaste volgorde doorlopen. De teams herhalen deze drie stappen in drie rondes in een periode van 6 tot 9 maanden. Iedere organisatie bepaalt per ronde zijn eigen thema's. Uit ervaring weten we dat mensen na drie rondes makkelijker met elkaar de dialoog over gezond en veilig werken voeren. Dan zit het voeren van de dialoog in het 'systeem'. Daarna wordt het hebben van een dialoog een onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering.

  • Stap 1 Teampeiling
    peilen van de meningen van de medewerkers binnen de deelnemende teams
  • Stap 2 Teamdialoog
    het team gaat met elkaar en de teamleider/taakverantwoordelijke in gesprek over de uitkomsten van de peiling
  • Stap 3 Bestuurder
    de bestuurder gaat met het team in gesprek over de uitkomsten van de dialoog

Aanmeldformulier

In dialoog over gezond en veilig werken

Vul hier je bedrijfsnaam in als je hierboven 'anders' hebt gekozen

Ik eet graag een broodje mee na afloop van de bijeenkomst: