Pilot

Pilots Train-de-trainer voor methode InDialoog

Header image
InDialoog is een aanpak waarbij alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek gaan over (oplossingen voor) gezond en veilig werken. Zestor biedt in deze pilot drie hogescholen de mogelijkheid deel te nemen aan een train-de-trainer traject. Na dit traject is een deelnemer in staat om de hogeschool projectmatig te begeleiden bij de invoering van de InDialoog methode.

In een gezond organisatieklimaat is minder verzuim, hebben medewerkers meer werkplezier en hebben mensen minder snel de intentie om een andere baan te zoeken. Door met medewerkers een echte dialoog aan te gaan over gezond werken, vergroot je de inzetbaarheid en behoud je je mensen. Maar hoe doe je dat? In deze pilot krijgen enkele hogescholen de kans deel te nemen aan een train-de-trainer traject waarbij geleerd wordt hoe je de aanpak toepast binnen je eigen hogeschool. 

Dialoog centraal

Met InDialoog gaan alle lagen van de organisatie met elkaar in gesprek en implementeren oplossingen om gezond en veilig te werken. Denk aan de aanpak van fysieke of psychische arbeidsbelasting of omgaan met agressie op de werkvloer. InDialoog heeft een wetenschappelijk bewezen positief effect op een gezond en veilig organisatieklimaat. Daarnaast heeft de aanpak een gunstige uitwerking op het gedrag en de gezondheid van medewerkers, op het zelforganiserend vermogen én op verzuim en kwaliteit van zorg in het team.

Stichting IZZ ontwikkelde deze aanpak (voorheen Aanpak Organisatieklimaat) voor de zorg in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het blijkt een aanpak die werkt, ook op langere termijn. Zestor heeft deze aanpak in samenwerking met IZZ eerder al vertaald naar een handreiking voor het hbo.

IZZ aanpak InDialoog in drie stappen

InDialoog bestaat uit drie stappen, die teams achter elkaar in een vaste volgorde doorlopen. De teams herhalen deze drie stappen in drie rondes in een periode van 6 tot 9 maanden. Iedere organisatie bepaalt per ronde zijn eigen thema's. Uit ervaring weten we dat mensen na drie rondes makkelijker met elkaar de dialoog over gezond en veilig werken voeren. Dan zit het voeren van de dialoog in het 'systeem'. Daarna wordt het hebben van een dialoog een onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering.

  • Stap 1 Teampeiling
    peilen van de meningen van de medewerkers binnen de deelnemende teams
  • Stap 2 Teamdialoog
    het team gaat met elkaar en de teamleider/taakverantwoordelijke in gesprek over de uitkomsten van de peiling
  • Stap 3 Bestuurder
    de bestuurder gaat met het team in gesprek over de uitkomsten van de dialoog

Voor wie?

Dit train-de-trainer traject is bedoeld voor projectleiders van hogescholen, die met de methodiek aan de slag gaan.

Voorwaarden

Het train-de-trainer traject bestaat uit een drietal fysieke bijeenkomsten van een dagdeel, waarbij opdrachten mee worden gegeven om met de aanpak op de hogeschool aan de slag te gaan. Het betreft kleine groepjes, waarbij de coronaregels in acht worden genomen. Begeleiding van de train-de-trainer is in handen van IZZ.

Er is slechts plek voor een beperkt aantal hogescholen. Voorwaarde om met deze aanpak binnen jouw hogeschool aan de slag te gaan is dat een bestuurder van jouw hogeschool achter de aanpak staat en hier ook een rol in wil nemen.

Meer weten over deze methode?

De pilot is inmiddels van start gegaan met drie hogescholen. Wil je meer informatie over de methode, neem dan contact op met Jurre Valk.