Thema

Vitaal werken

Vitaal, gemotiveerd en productief werken, nu en in de toekomst

Header image
Vitale medewerkers zijn zowel fysiek als mentaal gezond, waarbij beide factoren in balans zijn. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waarbij iemand vitaal, gemotiveerd en productief is en meebeweegt met veranderingen. Niet alleen in de huidige functie, maar ook bij toekomstig werk. Vitale werknemers zijn gelukkig en dat verkleint de kans op verzuim.

Arbeidsgerelateerde zorg (AGZ)

Livvit zorgpakket

Iedere hogeschool en –medewerker kan gebruikmaken van het arbeidsgerelateerde zorgpakket Livvit. Het is een hbo specifiek samengesteld pakket van voorzieningen en diensten, die de hogescholen en hun medewerkers kunnen gebruiken om verzuim te voorkomen en de gezondheid te bevorderen. 

Livvit wordt Present!Service

Op verzoek van sociale partners betrokken bij de cao-hbo, heeft Zestor een onderzoek uit laten voeren naar een mogelijk alternatieve invulling van het in de cao gealloceerde budget voor arbeidsgerelateerde zorg (AGZ). Op basis hiervan is een aanbesteding gedaan. Per 1 januari 2023 wordt het arbeidsgereleateerde zorgaanbod Livvit vervangen door Present!Service van Zilveren Kruis.

Meer weten over deze onderwerpen?