Thema

Vitaal werken

Vitaal, gemotiveerd en productief werken, nu en in de toekomst

Header image
Vitale medewerkers zijn zowel fysiek als mentaal gezond, waarbij beide factoren in balans zijn. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers, waarbij iemand vitaal, gemotiveerd en productief is en meebeweegt met veranderingen. Niet alleen in de huidige functie, maar ook bij toekomstig werk. Vitale werknemers zijn gelukkig en dat verkleint de kans op verzuim.

Present!Service zorgaanbod

Op verzoek van sociale partners betrokken bij de cao-hbo, heeft Zestor een onderzoek uit laten voeren naar een mogelijk alternatieve invulling van het in de cao gealloceerde budget voor arbeidsgerelateerde zorg (AGZ). Op basis hiervan is een aanbesteding gedaan. Per 1 januari 2023 is het arbeidsgereleateerde zorgaanbod Livvit vervangen door Present!Service van Zilveren Kruis. Present!Service is een extra aanvulling op de basisverzekering voor medewerkers die minimaal 1 ster aanvullend verzekerd zijn via Zilveren Kruis. Elke hogeschool bepaalt zelf of ze meedoen met dit dienstproduct.

meer informatie

Meer weten over deze onderwerpen?