Thema

Werk-privébalans

Header image
In veel medewerkersonderzoeken wordt een verstoorde werk-privébalans gesignaleerd als aandachtspunt binnen hogescholen. Door corona komt deze balans nog meer onder druk te staan. In 2020 heeft het bestuur van Zestor dan ook besloten om de werk-privébalans aan te wijzen als prioritair thema; een van de thema’s waar we de komende jaren onze focus op leggen.

PLANNEN VOOR 2021

 

Twee verkenningen

In 2021 gaat Zestor verkennen of het bestaande instrument dat onderzoek kan doen naar de werk-privébalans, de SWING-vragenlijst, nog geschikt is om in te zetten tijdens deze periode van corona en thuiswerken. In de huidige tijd is het maar de vraag of een dergelijke vragenlijst niet als te belastend wordt ervaren. Daarnaast verkennen we of het wenselijk is om de behoeftes van hbo-medewerkers rond thuiswerken en hybride onderwijsvormen in beeld te brengen.

Onderzoek ‘Werknemers in tijden van corona’

Aan de hand van verschillende literatuurstudies gaat Zestor onderzoekgegevens naar de gevolgen van de coronacrisis en het thuiswerken op enerzijds de werkdruk en anderzijds de werk-privébalans bij elkaar brengen. Zo willen we in kaart brengen wat de impact is voor de toekomstige inrichting van het werk voor de hbo medewerkers.

Webinar ‘Leidinggevenden in tijden van corona’

Hybride vormen van werken vergen een andere manier van verbinding en begeleiding van medewerkers. Daarom interviewt Zestor in 2021 een aantal deskundigen over leidinggeven in tijden van corona; op basis van deze gesprekken stellen we een webinar samen.

Meer weten?