Congres

Werken in het hbo; met oog op de toekomst - Zestor congres

21 november 2023

Mariënhof, Amersfoort
Header image
Op dinsdag 21 november vindt het Zestor congres plaats met als thema ‘Werken in het hbo; met oog op de toekomst’. Dit congres staat in het teken van de ontwikkelingen waarmee hogescholen te maken hebben, wat dit betekent voor werken in het hbo en waar HR zich de komende jaren op moet richten om daadkrachtdadig en actief mee te bouwen aan de hogeschool van de toekomst.

Thema

Dat het hbo een sector in beweging is, behoeft nauwelijks toelichting. Zonder uitputtend te zijn noemen we: flexibilisering van onderwijs, bijdragen aan Leven Lang Ontwikkelen en nauwere samenwerking en onderzoek in en met de praktijk. Ontwikkelingen die momenteel in een stroomversnelling zijn geraakt, mede door de toekomstverkenning op verzoek van de minister van OCW. Hogescholen zijn aan zet om hieraan invulling te geven en daarin speelt HR een belangrijke rol. Want wat betekenen deze ontwikkelingen voor het werken in het hbo, voor gedrag en kwalificaties van medewerkers, voor de arbeidsverhoudingen? Waarop moet HR de komende jaren haar pijlen richten om daadkrachtig en actief mee te bouwen aan de hogeschool van de toekomst? Hierover gaan we tijdens dit congres in gesprek.

Programma op hoofdlijnen

Tijdens het ochtenddeel van deze dag laat een aantal insiders hun licht schijnen op de macro-ontwikkelingen. Voor welke uitdagingen worden hogescholen gesteld? Welke uitdagingen voor het HR-beleid brengen de ambities die de hogescholen stellen met zich mee? 

In de middag vindt uitwisseling plaats naar subthema in diverse groepen. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek over wat zij verwachten, zien, doen en noodzakelijk achten binnen hun hogeschool. Welke stappen worden al gezet en welke moeten in hun ogen gezet gaan worden? Wat zien zij hierbij als kansen en hobbels? De ervaringen en praktijkvoorbeelden die zij delen bieden de deelnemers inspiratie en handvatten voor de eigen praktijk.

Tijdens het congres is er uiteraard volop ruimte voor ontmoeting en netwerken.

Waar?

Het congres vindt plaats in de Mariënhof in Amersfoort. 

Voor wie?

Het congres richt zich op HR-professionals. Daarnaast is het congres interessant voor docent/onderzoekers, vakbonden, medezeggenschap en leidinggevenden.

Aanmelden

De voorbereidingen voor het congres zijn in volle gang. Aanmelding opent zodra het programma definitief is. Hou de datum alvast vrij in je agenda.

Wil je op de hoogte gehouden worden wanneer de inschrijving start? Laat hier je gegevens achter.