Marjet Steenhuisen, Hogeschool Inholland

Header image
Half april spraken we voor het eerst met Marjet Steenhuisen. Zij is Senior Adviseur Marketingcommunicatie bij hogeschool Inholland. Zij vertelde destijds over de uitdagingen om studenten via online media goed te informeren over hun studiekeuze. We zijn benieuwd hoe het nu, bijna anderhalve maand later, met haar gaat.

Toen we elkaar voor het eerst spraken had je een hectische tijd achter de rug. Is het al wat rustiger?

Het duurt inmiddels langer dan we destijds dachten. Elke keer is het afwachten wat er in de persconferentie weer wordt vrijgegeven. In het hoger onderwijs heeft Vereniging Hogescholen daarin ook een rol. Het College van Bestuur neemt op basis van hun input telkens nieuwe beslissingen. Dat vind ik steeds wel spannend. Ook voor studenten. Die spreek ik zelf niet, maar voor hen lijkt het me een lastige situatie. We weten nog steeds niet precies hoe het onderwijs eruit gaat zien. Pas vanaf 15 juni wordt het allemaal iets losser, maar nog steeds betekent dat dat er heel veel maatregelen blijven. We gaan uit van 20% onderwijs op locatie voor toetsen die niet online kunnen worden afgenomen en praktijkvakken die plaatsvinden in bijvoorbeeld labs. De overige 80% zal nog online plaatsvinden.

Wat betekent dat voor jouw werkzaamheden?

In mijn baan draait het vooral om de instroom van nieuwe studenten, daar hebben de versoepelingen niet zoveel effect op. Wat ik leuk vind, is dat we nog steeds nieuwe dingen aan het doen zijn. Laatst voor de master Leren en Innoveren. We wilden twee podcasts opnemen met alumni van de opleiding. Dat kon helaas niet in de studio. Daarom hebben we een setje microfoons door de bus gedaan bij zowel alumni als interviewer. Zo konden de podcasts alsnog gemaakt worden en kunnen we potentiele studenten een beeld geven van de opleiding. Ons ‘corona-podcast-project’ is goed geslaagd. Die inventiviteit, daar ben trots op. Ik merk in mijn werk ook dat sommige opleidingen zich zorgen maken over de instroom. In dat geval bekijken we of dat met communicatie opgelost kan worden. Soms is het gewoon echt de situatie.

Wat ik leuk vind, is dat we nog steeds nieuwe dingen aan het doen zijn.

 

Werk je nog steeds thuis?

Ja, ik ben daar inmiddels wel aan gewend ook en ik vind het prima. In het team hebben we gekeken of we elkaar op 1,5 meter kunnen ontmoeten, en zo ja, hoe en waar? Er wordt ook gekeken naar wat er mag en kan in het gebouw, voorop staat dat onze studenten hierin prioriteit zijn. Dus ik ga ervan uit dat ik in elk geval tot 1 september thuis werk.

Je noemde net ook de instroom. Hoe gaat het daarmee?

De inschrijfdatum is verplaats van 1 mei naar 1 juni, dus studenten hebben gelukkig wat lucht gekregen om hun beslissing te maken. Normaal zie je een laatste piek richting 1 mei, nu zagen we die richting 1 juni. Ik heb het idee dat studenten hun keuze hebben uitgesteld door de onzekerheid. En ook dat er andere keuzes worden gemaakt, of in elk geval gebaseerd op andere overwegingen. Bij de pabo bijvoorbeeld zie je wel dat de instroom goed is, beter dan eerdere jaren. Misschien omdat dit nu een vitaal beroep is en studenten er graag toe willen doen? Vroeger waren er op open dagen veel vragen over baanzekerheid, over de toekomst van een beroep. Als leraar heb je straks wel een baan. Dus misschien dat dat meeweegt. Bij Hbo-V zie ik dat vooral de deeltijd-variant minder instroom heeft dan voorheen. Dat zal te maken hebben met het feit dat mensen in de zorg nu vol aan de bedden staan en geen tijd hebben voor een studie naast hun baan. Die diepere motieven op basis waarvan keuzes nu gemaakt worden, kennen we pas na de crisis. De vraag is of ik dat als communicatieadviseur kan beïnvloeden.

De dieperer motieven op basis waarvan keuzes nu gemaakt worden, kennen we pas na de crisis.

 

Sommige studenten hebben hun opleiding nog niet kunnen afronden. Hoe gaat dat in zijn werk?

Sommige mbo’ers hebben de pech dat ze hun opleiding nog niet hebben kunnen afronden. Die kunnen zich gelukkig wel inschrijven. Ze moeten dan wel voor januari 2021 de mbo-punten alsnog halen. Voor deze studenten betekent dit heel veel. Ze moeten starten op het hbo in andere omstandigheden dan normaal, moeten wennen aan het hbo én moeten hun mbo nog afronden. Je hoopt maatwerk te kunnen bieden om deze mensen er doorheen te helpen. Ik hoop vooral dat mbo’ers zich niet hebben laten ontmoedigen om een vervolgstudie aan te gaan. Dat is best moeilijk voor jongeren denk ik. Ze zijn gewend aan een tijd waarin alles maakbaar leek, nu zijn ze overgeleverd aan de grillen van deze tijd. Dat lijkt me best een lastige les voor de jeugd.

Wat is voor de komende tijd de grootste uitdaging?

Op dit moment zijn we aan het bekijken hoe we onze content nog beter kunnen laten aansluiten bij de behoefte van jongeren. We herzien onze formats voor video en podcast en bekijken hoe we de distributie daarvan beter kunnen inrichten. Vindbaar zijn is belangrijk op google, maar jongeren zoeken bijvoorbeeld ook op YouTube, een mooie uitdaging voor de komende tijd!