Paul Stallenberg, Hogeschool Zuyd

Header image
In het vorige interview noemde Paul al het belang van je collega’s voldoende blijven zien. Dat belang lijkt alleen maar groter te worden, nu iedereen nog steeds veelvuldig thuiswerkt. Naast digitale ontmoetingen is elkaar live zien, met inachtneming van de coronaregels, nog mogelijk. Hoe lang nog is op het moment van spreken niet duidelijk. Wat worden de uitdagingen als deze situatie nog veel langer gaat duren?

Hoe zijn jullie het schooljaar begonnen?

Net als andere hogescholen konden we deels op locatie aan de slag. Hogeschoolbreed vindt op dit moment circa 30% van ons onderwijs op locatie plaats. Daarbij hebben we goed gekeken, per academie en per opleiding, wat het best op locatie past (of online zelfs helemaal niet mogelijk is). De eerstejaars hebben we, net als veel andere hogescholen, extra aandacht gegeven. Juist voor hen is live contact en communityvorming heel belangrijk. Ook voor afstudeerders hebben we extra aandacht, omdat zij knelpunten kunnen ondervinden bij hun eindstages. Van onze studenten horen we dat ze in het algemeen tevreden zijn met hoe we het, gezien de omstandigheden, aanpakken. Voor medewerkers, en dan met name voor docenten, is er wel een verschil. Alles online moeten doen is lastig, maar wel duidelijk. Hybride werken, deels vanuit huis en deels op locatie, is nóg complexer en drukker dan het al was.

Krijgen medewerkers extra ondersteuning nu de druk nog hoger lijkt te worden?

Wat onze docenten betreft merken we dat de meesten goed thuis zijn geraakt in het geven van online onderwijs. Hybride onderwijs verzorgen stond al langer op de agenda, maar krijgt nu echt een impuls. Voor degenen die extra scholing of begeleiding nodig hebben, zijn we bezig om dit te organiseren. Dan moet je denken aan alle vormen van leren: van het volgen van online cursussen tot hulp krijgen van een collega. Dit geldt uiteraard ook voor medewerkers in andere functies. Wat ook voor iedereen geldt, is dat de faciliteiten voor thuiswerken beter op orde zijn. Daar hebben we bewust in geïnvesteerd, omdat we nu deze situatie langer duurt meer signalen ontvingen over lichamelijke klachten.

Hoe staat het met het ziekteverzuim?

Wat we een tijdje geleden al zagen en wat nog steeds zo is, is dat het kort verzuim gedaald is. Thuis meer regelruimte ervaren draagt daaraan bij. Wel lijken bepaalde signalen sterker te worden. Naast klachten over het bewegingsapparaat – die zoals gezegd hebben geleid tot betere thuiswerkvoorzieningen – horen we vaker dat mensen er moeite mee hebben om op de huidige manier te werken. Het kost ze meer tijd en energie. Tegelijk variëren de signalen nogal, waardoor het lastig is om er gericht op te acteren. Daarom doen we in het najaar weer een medewerkersonderzoek. Tegelijk moeten we elkaar niet de put in praten. Over het algemeen zien we nog geen duidelijke stijging van het ziekteverzuim. En heel veel gaat wél goed!

Wat zie je als de uitdagingen voor de langere termijn, als deze situatie aanhoudt?

Onze focus ligt nu vooral op dit studiejaar, zowel op directieniveau als binnen het crisismanagementteam. Stel dat we binnenkort toch weer alles 100% online moeten doen, dan zullen we ons daar opnieuw snel op moeten aanpassen. Heel veel verder kijken is lastig… Er zijn zoveel factoren die kunnen meespelen! Wat inmiddels wel duidelijk is, is dat de combinatie van thuiswerken en op locatie werken zal blijven bestaan. Daar zullen we onze arbeidsvoorwaarden en de organisatie op moeten inrichten. Verder kunnen we niet anders dan meebewegen met de realiteit zoals die zich ontwikkelt.

Wat is jouw tip voor hbo-collega’s om bevlogen aan de slag te blijven?

Blijf met elkaar zoeken naar een evenwicht. Ja, we moeten voldoende aandacht hebben voor wat mensen bezig houdt en signalen serieus nemen. Maar laten we ook met z’n allen vooruit blijven kijken, naar de nieuwe werkelijkheid. En alle creativiteit die er is benutten om de communitygedachte levend te houden.