Werkdrukwijzer hbo

Aan de slag met werkdruk

Hogescholen nemen al veel gerichte maatregelen om werkdruk te verlagen, maar dat leidt misschien nog niet tot vermindering van werkdruk in de volle breedte. Mede omdat de oorzaken van werkdruk divers zijn en op verschillende niveaus zichtbaar worden. Deze Werkdrukwijzer hbo biedt hogescholen ondersteuning bij de (verdere) aanpak van werkdruk.

5 stappen

De Werkdrukwijzer hbo volgt de vijf stappen uit de TNO Werkdruk Wegwijzer. Deze stappen leiden naar een passende aanpak van werkdruk. 

De Werkdrukwijzer hbo geeft je per stap hbo-specifieke informatie, tools en publicaties als ondersteuning om die stap uit te voeren. Sommige publicaties en praktijkvoorbeelden vind je terug bij meerdere stappen, omdat ze voor verschillende stappen specifieke informatie bevatten. De site zal doorlopend aangevuld worden met nieuwe bronnen en praktijkverhalen.

Werkdrukbeleid en de cao-hbo

In de cao 2018-2020 is afgesproken dat alle hogescholen in overleg met de medezeggenschap (PMR) beleid moeten formuleren op het gebied van werkdruk. Zestor ondersteunt dit proces en de vervolgstappen met deze Werkdrukwijzer hbo.

Beleidsplan voor je hogeschool
De stappen uit de werkdrukwijzer kun je op je hele organisatie toepassen. Je kunt de stappen ook per team/afdeling zetten. In je beleidsplan voor je gehele organisatie kun je beschrijven hoe je stap 1 t/m 5 voor je hogeschool invult. Besteed in het beleid aandacht aan de in de cao-tekst genoemde thema’s.

Voor wie

Deze Werkdrukwijzer hbo is bruikbaar voor de verschillende rollen, teams en individuele medewerkers in een hogeschool. Op organisatieniveau zijn er verschillende instrumenten en een handreiking om in te zetten. Voor teams zijn er praktijkverhalen en bruikbare tools om samen in te zetten tegen werkdruk. Op individueel niveau is er interessante informatie te vinden over werkdruk en kun je kijken welke stappen jouw hogeschool kan nemen in het kader van werkdruk. Voor individuele medewerkers in het hbo is specifiek de site werkendebalans.nl opgezet, gericht op balans krijgen en houden in je werk.

 

Met deze werkdrukwijzer

helpen we je (verder) op weg!