Werkdrukwijzer hbo

Header image
Werkdruk verlagen is niet eenvoudig. Je moet aan meerdere knoppen draaien om werkdruk aan te pakken. Voor het hbo hebben wij een gestructureerde wijze ontwikkeld om werkdruk aan te pakken, de Werkdrukwijzer. Deze Werkdrukwijzer hbo biedt hogescholen ondersteuning bij de (verdere) aanpak van werkdruk.

5 stappen

De Werkdrukwijzer hbo volgt vijf stappen* die leiden naar een passende aanpak van werkdruk. Per stap vind je hbo-specifieke informatie, tools en publicaties als ondersteuning om die stap uit te voeren. Sommige publicaties en praktijkvoorbeelden vind je terug bij meerdere stappen, omdat ze voor verschillende stappen specifieke informatie bevatten. 

* Gebaseerd op: TNO Werkdruk Wegwijzer

Werkdrukbeleid en de cao-hbo

Hogescholen hebben afspraken met de PMR gemaakt over werkdrukbeleid. Deze afspraken zijn gemaakt in de periode vóór corona. In de cao-hbo 2023-2024 is afgesproken dat hogescholen in overleg met de PMR tegen de achtergrond van corona de beleidsplannen zullen herijken en aanpassen. De volgende onderwerpen zullen in de herijkte werkdrukplannen aan bod komen:

  • de organisatie van beeldschermwerk, zoals verwoord in de Arbocatalogus hbo, inclusief afspraken over het aantal uur achter het beeldscherm en een goede werkplek
  • de beschikbaarheid van werkplekken voor online werken op de hogeschool
  • het recht op onbereikbaarheid, ook per mail en telefoon
  • nadere invulling van te respecteren privétijd en pauzes

meer over werkdrukbeleid in de cao

Beleidsplan voor je hogeschool
Iedere hogeschool ontwikkelt in overleg met de PMR beleid om werkdruk tegen te gaan. Het thema werkdruk vraagt om een systematische aanpak binnen de hogeschool. Hierbij kun je de stappen uit de werkdrukwijzer toepassen, in de gehele organisatie of per team/afdeling. In je beleidsplan kun je beschrijven hoe je stap 1 t/m 5 voor je hogeschool invult. Besteed in het beleid aandacht aan de in de cao-tekst genoemde thema’s.

Voor wie?

Deze Werkdrukwijzer hbo is bruikbaar voor de verschillende rollen, teams en individuele medewerkers in een hogeschool.

  • Op organisatieniveau zijn er verschillende instrumenten en een handreiking om in te zetten.
  • Voor teams zijn er praktijkverhalen en bruikbare tools om samen in te zetten tegen werkdruk.
  • Op individueel niveau is er interessante informatie te vinden over werkdruk en kun je kijken welke stappen jouw hogeschool kan nemen in het kader van werkdruk. Voor individuele medewerkers in het hbo is specifiek de site werkendebalans.nl opgezet, gericht op balans krijgen en houden in je werk.

Stimuleringsregeling

Onderstaande stimuleringsregeling biedt de MR van een hogeschool de mogelijkheid om deskundigen in te zetten om werkdruk binnen je hogeschool aan te pakken.

Met deze werkdrukwijzer helpen we je (verder) op weg!

Meer weten over dit onderwerp?