Werkdrukwijzer hbo

Aan de slag met werkdruk

Werkdruk verlagen is niet eenvoudig. Je moet aan meerdere knoppen draaien om werkdruk aan te pakken. Voor het hbo hebben wij een gestructureerde wijze ontwikkeld om werkdruk aan te pakken, de Werkdrukwijzer. Deze Werkdrukwijzer hbo biedt hogescholen ondersteuning bij de (verdere) aanpak van werkdruk. Het omvat vijf stappen die doorlopen kunnen worden, uitgewerkt met specifieke voorbeelden, tools en publicaties voor het hbo.

5 stappen

De Werkdrukwijzer hbo volgt de vijf stappen uit de TNO Werkdruk Wegwijzer. Deze stappen leiden naar een passende aanpak van werkdruk. 

Per stap vind je hbo-specifieke informatie, tools en publicaties als ondersteuning om die stap uit te voeren. Sommige publicaties en praktijkvoorbeelden vind je terug bij meerdere stappen, omdat ze voor verschillende stappen specifieke informatie bevatten. 

Werkdrukbeleid en de cao-hbo

In de cao 2018-2020 is afgesproken dat alle hogescholen in overleg met de medezeggenschap (PMR) beleid moeten formuleren op het gebied van werkdruk. Zestor ondersteunt dit proces en de vervolgstappen met deze Werkdrukwijzer hbo.

Beleidsplan voor je hogeschool
De stappen uit de werkdrukwijzer kun je op je hele organisatie toepassen. Je kunt de stappen ook per team/afdeling zetten. In je beleidsplan voor je gehele organisatie kun je beschrijven hoe je stap 1 t/m 5 voor je hogeschool invult. Besteed in het beleid aandacht aan de in de cao-tekst genoemde thema’s.

Voor wie?

Deze Werkdrukwijzer hbo is bruikbaar voor de verschillende rollen, teams en individuele medewerkers in een hogeschool.

  • Op organisatieniveau zijn er verschillende instrumenten en een handreiking om in te zetten.
  • Voor teams zijn er praktijkverhalen en bruikbare tools om samen in te zetten tegen werkdruk.
  • Op individueel niveau is er interessante informatie te vinden over werkdruk en kun je kijken welke stappen jouw hogeschool kan nemen in het kader van werkdruk. Voor individuele medewerkers in het hbo is specifiek de site werkendebalans.nl opgezet, gericht op balans krijgen en houden in je werk.

 

Met deze werkdrukwijzer

helpen we je (verder) op weg!