Branche-RI&E hbo geactualiseerd

Header image
De geactualiseerde RI&E hbo biedt hogescholen steun bij het verbeteren van het arbobeleid.

Meer informatie

De RI&E wordt periodiek geactualiseerd om aansluiting te houden met de wensen van de gebruikers en wet- en regelgeving van de overheid. Bij de vernieuwing van de RI&E is rekening gehouden met de wensen van hogescholen.

De belangrijkste aanpassingen op een rij:

  • De vragen en toelichtingen in de RI&E zijn scherper opgesteld.
  • Bij elke RI&E vraag is het bijbehorende wetsartikel opgenomen.
  • De coronavragen zijn vervangen door één vraag over de aanpak van ernstige infectieziekten en de maatregelen zijn meer SMART geformuleerd. 
  • De aanpassingen uit de Arbocatalogus hbo, de regelgeving en de nieuwe RI&E toetsingeisen zijn verwerkt.
  • Er is nu ook ruimte om bij een aangetroffen knelpunt de achterliggende oorzaak (de basisrisicofactor) te benoemen.

De nieuwe toegevoegde praktische handleiding geeft aan hoe eventuele andere toetsingseisen door een hogeschool verwerkt kunnen worden.

Lees meer over de branche-RI&E hbo