Praktijkvoorbeeld

De week van GrOw voor ondersteunend personeel

Esther van Deelen, Fontys

Header image
Een leven lang leren. Investeren in je talenten en werken aan je duurzame inzetbaarheid. Het zijn belangrijke speerpunten op alle hogescholen, voor alle medewerkers. Met name voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP) bleek er bij Fontys nog een wereld te winnen. Daarom ontwikkelde Fontys het programma GrOw: een programma dat gaat over de ontwikkeling van OOP’ers. Esther van Deelen, adviseur werving bij Fontys, geeft een kijkje in de ‘groeikeuken’

Al sinds 2015 is ‘GrOw’ een begrip binnen Fontys. Dat jaar vond het eerste GrOw event plaats voor onderwijsondersteunend personeel. Esther van Deelen: ‘Dit was een initiatief vanuit HR. Het werken aan inzetbaarheid en je eigen ontwikkeling verdiende vanwege de elkaar snel opvolgende maatschappelijke ontwikkelingen extra aandacht. We merkten echter dat er bij docenten en management veel meer aandacht voor was was dan bij ons onderwijsondersteunend personeel. Daarnaast leek het ons mooi om, net zoals voor management en docenten, ook voor onze OOP’ers een apart programma te organiseren dat een positieve bijdrage levert aan ontwikkeling.’

Onze boodschap was: jij als onderwijsondersteunend medewerker bent net zo belangrijk voor ons als onze docenten. Op deze dag ben jij onze VIP-gast

 

Als VIP in de watten gelegd

Hoe verleid je het ondersteunend personeel om zich in te schrijven voor een event rondom hun eigen groei en ontwikkeling? Esther: ‘De eerste keer moet je echt knallen. Je moet ervoor zorgen dat mensen er vanaf weten én erbij willen zijn. Dat betekent veel positieve communicatie, een evidence based aanpak en het vooral ook samen doen met OOP’ers van Fontys! Onze boodschap was: jij als onderwijsondersteunend medewerker bent net zo belangrijk voor ons als onze docenten. Op deze dag ben jij onze VIP-gast: we gaan je een mooi programma aanbieden waarin inhoud centraal staat maar ook veel ruimte is voor fun!’ Zo geschiedde, op een toplocatie (het Muziektheater), met veel inhoudelijke workshops, een bekende acteur die de dag opleukte en goede catering. Het event smaakte naar meer en groeide door tot een complete week.

Inhoud én fun factor

Sinds 2016 organiseert Fontys elke anderhalf jaar een volledige Week van GrOw. De week heeft elke keer een andere projectleider (frisse blik gegarandeerd) en wordt op maat ingevuld met professionaliseringsen ontwikkelactiviteiten passend bij actuele trends en de strategische koers van de hogeschool. De workshops en kennissessies worden vooral uitgevoerd door eigen medewerkers – dat zorgt direct voor extra verbinding. En er is altijd een fun factor zoals een ludieke opening, afsluiting of marktkraampjes. Esther zoomt in op de Week van GrOw in 2018, het jaar dat zij projectleider was: ‘Ruim 400 onderwijsondersteunende collega’s namen dat jaar deel. Op de eerste dag konden zij een kijkje nemen in vier Social Labs binnen Fontys. Binnen een Social Lab werken studenten, docenten en het werkveld samen aan praktische, bestaande opdrachten. Een vernieuwende en flexibele manier om het onderwijs vorm te geven, en zeker ook relevant voor het werk van een OOP’er. Er was dan ook veel animo voor.’

Workshops en meeloopdagen

Daarnaast waren er twee workshopdagen in Tilburg en Eindhoven. Met een identiek, breed programma op beide locaties: van werkgeluk tot samenwerken, van persoonlijke ontwikkeling tot Mindfulness en van omdenken tot zelfsturing. Esther: ‘We wilden ook de samenwerking onderling stimuleren. Een collega uit Eindhoven kon zo eenvoudig een collega met dezelfde functie uit Tilburg ontmoeten. Een mooie manier om je netwerk te verbreden.’ Tot slot was er de hele week de mogelijkheid om een kijkje in de keuken te nemen bij een collega. Hoe gaat het er bij een ander instituut of andere dienst aan toe? Hoe ziet een functie eruit die jij misschien ook wel ambieert? Esther: ‘Maar liefst 50 collega’s boden een meeloopdag aan, zowel OOP’ers als docenten. Daar werd gretig gebruik van gemaakt.’

Foto van geïnterviewde

Online groeien

In mei 2020 zou er weer een Week van GrOw plaatsvinden. Het programma lag al klaar, met als thema ‘Dare to GrOw’ – toon lef, nieuwsgierigheid en een stukje eigenwijsheid. Corona gooide echter roet in het eten. De week vindt op een ander moment alsnog plaats. Als extra groei trigger voor het onderwijsondersteunende personeel bood Fontys een aparte leerlijn GrOw aan in de online academie. Met podcasts, webinars en de mogelijkheid om in te loggen op thema’s naar keuze/interesse.

Succesfactoren

Ze ziet een aantal belangrijke factoren die bijdragen aan het succes van GrOw. Esther: ‘Allereerst onderzoek en co-creatie; het moet geen P&O-feestje worden, dus betrek een brede afspiegeling van OOP’ers, vanuit elk instituut, bij de voorbereiding en organisatie. We hebben op diverse manieren grondig onderzoek gedaan naar de behoeftes van de doelgroep. En we hebben een klankbordgroep opgericht: een mix van OOP’ers en teamleiders die continu toetste of we op de goede weg zaten, in plaats van dingen te bedenken die je zélf belangrijk vindt.’ Verder: sluit aan bij de strategische thema’s van de hogeschool, zorg ervoor dat groei en ontwikkeling op het netvlies blíjft en dat het ook heel erg leuk kan zijn. Esther: ‘Zo hebben we een GrOw ontwikkeltraject in ons professionaliseringsaanbod opgenomen. Vier dagen met open inschrijving, waarbij dagelijks een bepaald thema in een kleine groep verder wordt uitgediept met een trainer op locatie. Daarnaast zijn leidinggevenden heel belangrijk in het stimuleren van ontwikkeling. Voor hen hebben we daarom, apart van de Week van GrOw, ook speciale workshops ontwikkeld.

Nog steeds hoor je mensen zeggen dat de Week van GrOw nét het zetje was dat ze nodig hadden om bijvoorbeeld een loopbaanstap te zetten.

 

Uitdaging

Heeft ze ook nog een les geleerd vanuit de GrOw-activiteiten tot zover? Esther: ‘Het meten van het effect is best lastig. We hebben de weken altijd geëvalueerd, maar het langetermijneffect is moeilijk te meten. Is er wezenlijk iets veranderd, of gaat iedereen toch weer over tot de waan van de dag? Natuurlijk zorgen we continu voor triggers rondom leren en ontwikkelen, dat hoeft niet altijd aan GrOw verbonden te zijn. Wat mij positief stemt is dat je nog steeds mensen hoort zeggen dat de Week van GrOw nét het zetje was dat ze nodig hadden om bijvoorbeeld een loopbaanstap te zetten. Dat hun blik op Fontys verruimd is en dat ze weer weten hoe ze verder willen.’