Praktijkvoorbeeld

Diversiteit op de kaart houden

Aliya Çelik, Hogeschool van Amsterdam

Header image
De Hogeschool van Amsterdam (HvA) wil dat álle studenten zich welkom en veilig voelen. De studentenpopulatie op de hogeschool is zeer divers; de medewerkerspopulatie is dat een stuk minder. Een speciaal traineeprogramma op de HvA moet ervoor zorgen dat de diversiteit onder medewerkers bevorderd wordt. In een eerder interview spraken we met Aliya Çelik over dit traineeprogramma en de eerste, positieve resultaten. Nu vroegen we haar: wat kun je als hogeschool doen om diversiteit op de kaart te hóuden? En wat kan Zestor hierin betekenen?

De achtergrond

In 2018 liep vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de pilot ‘Barometer culturele diversiteit’. De HvA nam ook deel. Uit de pilot kwam naar voren dat slechts elf procent van de medewerkers een niet-westerse migratieachtergrond had. Aliya: “Veel HvA’ers hadden niet het idee dat dat percentage zo laag was. De mensen die tot die elf procent behoorden, herkenden het wel degelijk.” Het hogeschoolbestuur stelde een uitdagend doel: een verdubbeling van dat percentage in 2022. Een concreet project moest hieraan bijdragen: een traineeprogramma voor hbo’ers en wo’ers met diverse achtergronden, die zich inzetten om inclusie op de HvA verder te bevorderen.

Traineeprogramma in het kort

De hogeschool zette een traineeprogramma op waarvoor zij jonge, biculturele professionals wierf. Ze voegen waarde toe aan het onderwijs en helpen bij het verbeteren van de aansluiting met de diverse studentenpopulatie. De trainees worden in drie tot vier jaar opgeleid tot docent-onderzoeker, zijn een aanjager op het gebied van diversiteit en inclusie op de faculteit waar ze terecht komen, en coachen eerstejaars tijdens de eerste honderd dagen van hun studie.

Status nu

In 2020 waren er 32 trainees aan de slag. Aliya: “De teams waar de trainees onderdeel van uitmaken, zijn ontzettend enthousiast over de energie en motivatie die zij inbrengen. Er zijn meer gesprekken over diversiteit binnen de teams en er is meer aandacht voor binnen het curriculum. Ook de eerstejaars zijn blij met hun komst. Ze zoeken de trainees echt op en bespreken zaken met hen die ze anders misschien niet hadden uitgesproken.” De groep trainees vormt een (h)echte community en deelt best practices met andere faculteiten. In de loop van 2021 loopt het traineeship voor een aantal van hen af. Aliya: “Zij geven aan enorm gegroeid te zijn, graag bij de HvA te blijven – geen verplichting – en ze weten allemaal welke kant ze op willen binnen de hogeschool. Bij de afdeling HRM is nu een student HRM bezig met een afstudeeronderzoek. Onder begeleiding van het lectoraat Kansrijke schoolloopbanen analyseert en evalueert zij het traineeship: welke effecten heeft het programma voor de trainees én voor onze organisatie? Dit resulteert nog voor de zomer in een onafhankelijk advies. We zetten het traineeship door; het advies helpt ons om te bepalen of en waar we eventueel moeten bijsturen.”

Foto van geïnterviewde
Zet op sleutelposities mensen die het onderwerp begrijpen en ervoor gaan

 

Diversiteit bestendigen

Hoe bestendig je nu een onderwerp als diversiteit binnen de hogeschool? Aliya: “Wat mij betreft begint het met erkennen dat er echt een probleem is. In eerste instantie denken veel mensen vaak: het gaat toch goed? Is het probleem bij ons wel zo groot? Binnen de HvA heeft Huib de Jong, onze voormalig bestuurder, zich echt hard gemaakt voor het onderwerp. Het helpt ook om op sleutelposities mensen aan te nemen die affiniteit hebben met het onderwerp en ervoor gaan. Ik weet zélf hoe het is om je een ‘buitenstaander’ te voelen. Wat mij opvalt is dat diversiteit en inclusie wel een onderwerp is binnen het hbo en lectoraten, maar in tegenstelling tot de universiteiten is het niet belegd in staffuncties. Of ik ken ze niet!” Stap twee is er echt iets aan doen, heel concreet. Op een manier die past bij de hogeschool. Aliya: “Ik ben trots op wat we tot zover bereikt hebben binnen de HvA. Ook steeds meer anderen zien inmiddels de toegevoegde waarde van het traineeship.”