Tool

E-learning Verzuim

Header image
Speciaal voor leidinggevenden heeft Zestor een e-learning verzuim ontwikkeld. De online module ondersteunt leidinggevenden in het tijdig herkennen van verzuimsignalen en in motiverende gespreksvoering om ziekteverzuim te voorkomen en terug te dringen.

Meer informatie

De e-learning is ontwikkeld in samenwerking met een klankbordgroep bestaande uit enthousiaste verzuimspecialisten van een viertal hogescholen (Hogeschool Utrecht, Hogeschool InHolland, Avans en Aeres), een vertegenwoordiger vanuit de bonden en een vertegenwoordiger vanuit Zilveren Kruis Achmea.

Verzuim

Leidinggevenden hebben een cruciale rol bij het voorkomen, begeleiden en beheersen van ziekteverzuim, maar ook bij het borgen en versterken van de inzetbaarheid van medewerkers. Een betrokken stijl van leidinggeven, aandacht, tijdig herkennen van signalen en het motiverend aanspreken op gedrag en verantwoordelijkheid zijn daarbij cruciaal. Hiermee ontstaat de basis voor het oplossen van problemen, waarbij leidinggevende en medewerker samenwerken.

De e-learning bestaat enerzijds uit wet- en regelgeving en theorie over gespreksvoering. Anderzijds kun je met behulp van een drietal praktijkcasussen je gespreksvaardigheden oefenen, waarbij je bewuster leert kijken hoe jij een situatie zou aanpakken.

Met de e-learning verzuim krijg je:

  • praktische handvatten en tips om:
    - verzuimsignalen te herkennen
    - met meer vertrouwen gesprekken te voeren die ziekteverzuim voorkomen
      en terugdringen
  • informatie over wat je wel of niet mag vragen in het kader van AVG
  • informatie over de te nemen stappen in een verzuimtraject (in het kader van Wet Verbetering Poortwachter)

Aanmelden

Ben je leidinggevende en heb je interesse om de e-learning te volgen? Dan kun je via Zestor een licentie aanvragen. 

aanmelden e-learning