Thema

Verzuim

Voorkomen en beheersen van verzuim

Header image
Inzicht in verzuim is een belangrijk middel bij het voorkomen en beheersen van verzuim. Met verzuimcijfers kan beleid worden ontwikkeld, worden oorzaken opgespoord en gerichte verbeteringsacties ingezet. Zestor ondersteunt de sector met gegevens over verzuim en een stimuleringsregeling voor ontwikkeling van verzuimbeleid of ondersteuning bij verzuimcasuïstiek.

Verzuimcijfers hbo

Jaarlijks brengt Zestor, op verzoek van cao-partijen, een verzuimpaper uit met gegevens over het ziekteverzuim in het hbo over een langere reeks van jaren.

De verzuimcijfers zijn aangeleverd door alle (36) hogescholen. Dit komt neer op een respons van 100%. Het gemiddelde verzuimpercentage in het hbo over 2020 bedraagt 4,14 % en vertoont hiermee een sterke daling ten opzichte van het jaar ervoor (2019: 4,6%). Vorig jaar daalde het verzuim al met 0,15%.

Meer achtergrond en vergelijkingsmateriaal over verzuimcijfers vind je in de Arbobalans van TNO.

Stimuleringsregeling ziekteverzuim

De stimuleringsregeling 'Inzet op ziekteverzuim' spitst zich toe op het inzetten van beschikbare uren van een deskundige voor het beoordelen van processen en beleid ten aanzien van verzuim en het ondersteunen bij casuïstiek. De regeling is ook bedoeld om een beter beeld te krijgen van de problematiek rondom het ziekteverzuim in de sector en bij te dragen aan het verlagen hiervan.

 

Meer weten over dit onderwerp?