Thema

Verzuim

Voorkomen en beheersen van verzuim

Header image
Inzicht in verzuim is een belangrijk middel bij het voorkomen en beheersen van verzuim. Met verzuimcijfers kan beleid worden ontwikkeld, worden oorzaken opgespoord en gerichte verbeteringsacties ingezet. Zestor ondersteunt de sector met gegevens over verzuim en een stimuleringsregeling voor ontwikkeling van verzuimbeleid of ondersteuning bij verzuimcasuïstiek.

Verzuimcijfers hbo

Jaarlijks brengt Zestor, op verzoek van cao-partijen, een verzuimpaper uit met gegevens over het ziekteverzuim in het hbo over een langere reeks van jaren.

De verzuimcijfers over 2021 zijn aangeleverd door 32 (van de 36) hogescholen; vier kleine hogescholen hebben geen gegevens aangeleverd. Naar fte komt dit neer op een respons van ruim 99%. Het gemiddelde verzuimpercentage in het hbo over 2021 bedraagt 4,32% en vertoont hiermee een lichte stijging ten opzichte van 2020 (4,14%). Ondanks deze lichte stijging is het verzuimpercentage lager dan het verzuim in 2018 (4,75%) en 2019 (4,6%), de jaren voorafgaand aan de coronapandemie.

Stimuleringsregeling ziekteverzuim

De stimuleringsregeling 'Inzet op ziekteverzuim' spitst zich toe op het inzetten van beschikbare uren van een deskundige voor het beoordelen van processen en beleid ten aanzien van verzuim en het ondersteunen bij casuïstiek. De regeling is ook bedoeld om een beter beeld te krijgen van de problematiek rondom het ziekteverzuim in de sector en bij te dragen aan het verlagen hiervan.

 

Meer weten over dit onderwerp?