Thema

Verzuim

Voorkomen en beheersen van verzuim

Header image
Inzicht in verzuim is een belangrijk middel bij het voorkomen en beheersen van verzuim. Met verzuimcijfers kan beleid worden ontwikkeld, worden oorzaken opgespoord en gerichte verbeteringsacties ingezet. Zestor ondersteunt de sector met gegevens over verzuim en een stimuleringsregeling voor ontwikkeling van verzuimbeleid of ondersteuning bij verzuimcasuïstiek.

Verzuimcijfers hbo

Jaarlijks brengt Zestor, op verzoek van cao-partijen, een verzuimpaper uit met gegevens over het ziekteverzuim in het hbo over een langere reeks van jaren.

De verzuimcijfers over 2022 zijn aangeleverd door 30 (van de 36) hogescholen; 6 hogescholen hebben geen gegevens aangeleverd. Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage in het hbo over 2022 bedraagt 5,11% en vertoont hiermee een stijging ten opzichte van 2021 (4,32%). In vergelijking met de afgelopen 10 jaar is het verzuimpercentage over 2022 het hoogst. In 2018 (4,75%), 2019 (4,60%) en 2020 (4,14%) was sprake van een daling. In 2021 was al een lichte stijging van het verzuimpercentage merkbaar. Echter, deze was nog niet op het niveau van de jaren voorafgaand aan de coronapandemie. Dat is nu wel het geval.

Stimuleringsregeling ziekteverzuim

Deze stimuleringsregeling spitste zich toe op het inzetten van beschikbare uren van een deskundige voor het beoordelen van processen en beleid ten aanzien van verzuim en het ondersteunen bij casuïstiek. Doel was een beter beeld te krijgen van de problematiek rondom het ziekteverzuim in de sector en bij te dragen aan het verlagen hiervan. 

Meer weten over deze onderwerpen?