Publicatie

Iedereen wordt wijzer van participatie

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk

Header image
Werkgevers en werknemersorganisaties zien steeds meer mogelijkheden om arbeidsbeperkten aan te nemen. In dit inspiratieboekje hebben we een aantal verhalen opgetekend uit de praktijk van leden van Colleges van Bestuur, docenten, afdelingshoofden, HR adviseurs en ook die van medewerkers met een beperking. Laat u inspireren en verrassen door hun enthousiaste initiatieven, aansprekende voorbeelden en tips.

Meer informatie

Werk maken van participatie

Het kabinet en de sociale partners hebben afgesproken om mensen met een beperking gerichter aan werk te helpen. Ook binnen de hogescholen zijn hierover afspraken
gemaakt. Voor 2024 moeten er binnen onze sector 990 banen zijn gecreëerd voor mensen met een beperking; zo’n 100 per jaar. Dit vraagt een gerichte aanpak van hogescholen. Ter ondersteuning en inspiratie is deze publicatie gemaakt.

Praktijkvoorbeelden uit het hbo

Een groot aantal hogescholen is al goed op weg om invulling te geven aan deze maatschappelijke opdracht. In dit inspiratieboekje hebben we van 7 hogescholen verhalen opgetekend uit de praktijk van leden van Colleges van Bestuur, docenten, afdelingshoofden, HR adviseurs en ook die van medewerkers met een beperking. 

De publicatie in het kort

  • Informatie over arbeidsparticipatie in Nederland
  • Voorbeelden uit de praktijk van het hbo
  • Voordelen en vooroordelen
  • Tips 

Download de publicatie

Ook bezig met participatie in jouw hogeschool en op zoek naar inspiratie? Download de publicatie.