Publicatie

Meer of minder werken

Flitspanelonderzoek onder parttimers en fulltimers in het hbo

Header image
Dit onderzoek is een verkenning in hoeverre de wens aanwezig is bij werknemers in het hbo om meer of minder uren te werken, welke motieven zij daarvoor hebben en onder welke randvoorwaarden zij dit kunnen doen.

Meer informatie

In opdracht van Zestor heeft Venster voor medewerkers (onderdeel van Stichting ICTU) een onderzoek uitgevoerd met gebruik van het Flitspanel. Hiermee verkent Zestor in hoeverre de wens aanwezig is bij werknemers in het hbo om meer of minder uren te werken, welke motieven zij daarvoor hebben en onder welke randvoorwaarden zij dit kunnen doen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de respondenten die op dit moment parttime werkzaam zijn binnen het hbo en de respondenten die fulltime werkzaam zijn. Daarbij is een vergelijking gemaakt naar type functie, leeftijd en geslacht.


Download de publicatie