Werkdruk

Platform 'Werkdruk & werkgeluk'

Header image
Op het platform 'Werkdruk & werkgeluk' gaan hogescholen aan de slag met het thema werkdruk en in het bijzonder werkgeluk. Hogescholen slaan samen de handen ineen om goede praktijkvoorbeelden te delen, elkaar te inspireren en een toolbox te ontwikkelen. Het platform staat open voor alle hogescholen.

Over het platform 

Hogescholen die met medewerkers in dialoog zijn over werkdrukervaring merken dat dit gesprek vaak leidt naar het thema werkgeluk. Door te praten over werkgeluk gaan mensen nadenken over wat ze nodig hebben in plaats van waar ze last van hebben. Praten over 'wat heb je nodig' leidt hiermee tot daadwerkelijk (zelf)inzicht bij het vinden van oplossingen voor werkdruk. Om de kennis op het gebied van werkdruk en in het bijzonder werkgeluk te vergroten hebben hrm’ers en docenten van hogescholen de handen ineengeslagen om hier samen mee aan de slag gegaan. 

Wat is werkgeluk?

"Bij werkgeluk gaat het om het hebben van positieve emoties en plezier op het werk en ook om de voldoening van het groeien en het benutten van het eigen talent. Steeds meer organisaties erkennen dat gelukkige medewerkers bijdragen aan een succesvollere organisatie. Medewerkers die goed in hun vel zitten, betrokken zijn en een stapje extra zetten, voor de klant en voor hun collega’s, maken het verschil."

Happiness Bureau, Gea Peper

Het doel van het platform

Binnen het platform zetten hogescholen zich in om een gezamenlijke doel te bereiken:

Samen kijken hoe medewerkers met plezier en met blijvende vitaliteit kunnen werken, zodat hogescholen hun opdracht kunnen vervullen: "Studenten begeleiden in hun ontwikkeling en leerproces zodat zij succesvol kunnen studeren."

Om dit doel te bereiken werken hogescholen samen om:

  • kennis op het gebied van werkdruk en werkgeluk te vergroten
  • kennis, ideeën, best practices en ervaringen uit te wisselen
  • een toolbox 'werkgeluk' te ontwikkelen waar alle hogescholen gebruik van kunnen maken.

Deelname aan het platform

Het platform staat open voor alle hogescholen en richt zich op hrm’ers, docenten en andere medewerkers die zich bezighouden met het thema werkdruk en werkgeluk.  

Wat vragen we van deelnemers?

Van deelnemers wordt verwacht dat ze:

  • een actieve bijdrage leveren
  • minimaal vier uur per maand aan dit platform kunnen besteden
  • deelnemen aan (online) bijeenkomsten

Aanmelden of meer weten? 

Neem contact op met Leontien Vreeburg voor meer informatie of om je aan te melden voor het platform.