Thema

Werkdruk

Ondersteuning bij de (verdere) aanpak van werkdruk in het hbo

Header image
Hogescholen hebben op verschillende manieren aandacht voor het thema werkdruk, met interventies op individueel niveau tot aan integraal gezondheidsbeleid (procesniveau). Vanuit Zestor lopen verschillende projecten ter ondersteuning van hogescholen op dit thema.

Monitoren van werkdruk

Het medewerkersonderzoek MTO (eventueel met aanvullende werkdrukverdieping) is een instrument waarmee je als hogeschool werkdruk kunt monitoren. Op basis van de resultaten uit dit onderzoek hebben diverse hogescholen extra activiteiten ontplooid op het thema werkdruk. Bekijk 'praktijkvoorbeelden werkdruk' in de Arbocatalogus en op de Werkdrukwijzer hbo voor een aantal van deze goede praktijken.

Meten werkdruk en beschikbare indicatoren

Je kunt werkdruk op allerlei manieren benaderen. Welke manieren zijn er om werkdruk te meten? En welke cijfers bestaan er over werkdruk in het hbo; gemeten op al deze verschillende manieren, en hoe moet je die interpreteren? In deze notitie lees je er meer over:

Verdiepend werkdrukonderzoek

Als uit bijvoorbeeld het MTO werkdruk als knelpunt naar voren komt, dan laat de hogeschool in samenspraak met de medezeggenschapsraad verdiepend onderzoek uitvoeren. Dit verdiepend onderzoek brengt de oorzaken van te hoge werkdruk in beeld. Het gaat dus om factoren die werkstress kunnen veroorzaken bij betreffende werknemers. Meer informatie hierover is te vinden in het onderdeel Werkdruk van de Arbocatalogus hbo.

Meer informatie over dit onderwerp?