Publicatie

Thuiswerkregelingen in het hbo

Inventarisatie en analyse

Header image
Deze rapportage bevat een inventarisatie en analyse van bestaande thuiswerkregelingen op hogescholen. Cao-partijen hadden Zestor hiertoe verzocht om te bepalen of afspraken in de vorm van een kaderregeling thuiswerken nodig zijn. De inventarisatie is uitgevoerd op basis van een literatuurstudie, een checklist uitgezet onder hogescholen en een groepsbijeenkomst van hrm-medewerkers van hogescholen.

Meer informatie

Naast de beknopte rapportage met de literatuurstudie en de bevindingen van de analyse, inclusief de inzichten en het commentaar uit de groepsbijeenkomst met hrm-medewerkers, bevat de rapportage conclusies en daaruit voortvloeiende aanbevelingen voor de hrm-medewerkers van hogescholen. 

 

Download de publicatie