Thema

Hybride werken

Header image
Hybride werken, een nieuwe werkrealiteit waarin we deels thuiswerken. Het kiezen van een geschikte vorm, reikt veel verder dan het verdelen van de werkuren over thuis en kantoor. Een gedegen en gedragen transitie naar hybride werken vraagt onder andere om het (opnieuw) vormgeven van samenwerking, een nieuwe onderwijsvisie en een passende vorm van leiderschap.

In dit thema

Hybride werken

De transitie naar hybride werken heeft de nodige voeten in de aarde. Een opgave waarin Zestor de sector ondersteunt met onder meer de roadmap 'Op weg naar hybride werken' en het 'Platform Hybride Werken'.

Thuiswerkregelingen

Cao-partijen hebben Zestor verzocht een analyse te maken van bestaande thuiswerkregelingen op hogescholen en na te gaan of een centrale thuiswerkregeling nodig is. Dit leverde een overzicht van de belangrijkste (toekomstige) thema's voor thuiswerkregelingen op en laat ook zien: de ene thuiswerkregeling is de andere niet en de regelingen vragen nog voortdurend om aanpassing.

Werk-privébalans

In veel medewerkersonderzoeken wordt een verstoorde werk-privébalans gesignaleerd als aandachtspunt binnen hogescholen. Als positief effect op een betere werk-privé balans wordt thuiswerken genoemd. Kind naar school brengen en ophalen, even tussen de middag met een vriendin wandelen of naar de tandarts, en je werktijd later inhalen. Maar het wordt ook genoemd als de belangrijkste risicofactor van thuiswerken. Want wanneer is het werk klaar?

Meer weten over dit onderwerp?