Praktijkvoorbeeld

Geslaagde samenwerking voor een inclusieve organisatie

Ronald Paalvast, Hogeschool Inholland

Header image
Hogeschool Inholland is al sinds 2015 actief aan de slag met de afspraken uit de Participatiewet. Sinds 2016 in nauwe samenwerking met Jobstap. Op dit moment zijn er 28 nieuwe collega’s, mensen met een arbeidsbeperking, aan het werk op vrijwel alle Inholland-locaties door het land. Ronald Paalvast van Inholland: ‘Teams krijgen er een extra teamlid bij en de nieuwe collega’s zijn ook nog eens super gemotiveerd. We hebben meer diversiteit gecreëerd op de werkvloer en kunnen inmiddels meerdere succesverhalen delen.’

Tot 2023 moeten er binnen Inholland 48 extra, duurzame en structurele banen zijn gecreëerd voor en ingevuld door mensen met een arbeidsbeperking. Inholland besloot hierbij een externe partner in te schakelen: Jobstap. De samenwerking met Jobstap begon als een eenmalig project vanuit de Stimuleringsregeling Ruim baan voor participatie van Zestor. En bleek zo succesvol, dat Inholland en Jobstap inmiddels 4 jaar samen optrekken.

Succesfactoren

Het Mobiliteit Centrum van Inholland is verantwoordelijk voor de coördinatie en de plaatsing van nieuwe collega’s. Jobstap verzorgt de werving en selectie, proefplaatsingen en jobcoaching. Ronald:
“We hebben strakke afspraken gemaakt met Jobstap. Zo wilden we één centrale contactpersoon bij Jobstap om alle overkoepelende zaken mee af te stemmen. Meteen een eerste succesfactor, want dat blijkt nog steeds heel goed te werken. Een andere succesfactor: de jobcoaches van Jobstap zijn vanaf het begin overal bij betrokken. Ze kennen de werkplek waar iemand aan de slag zal gaan, zijn of haar leidinggevende, de afdeling, de werkbegeleider vanuit Inholland. De jobcoach spreekt de kandidaat ook al tijdens het wervings- en selectieproces.”

We wilden één centrale contactpersoon bij Jobstap om alle overkoepelende zaken mee af te stemmen. Meteen een eerste succesfactor, want dat blijkt nog steeds heel goed te werken

 

Jobcoach en werkbegeleider; wie doet wat?

Een goed samenspel tussen nieuwe medewerker, jobcoach en werkbegeleider is de volgende succesfactor. De jobcoaches van Jobstap begeleiden een kandidaat bij alles wat met (weer) aan het werk gaan te maken heeft – ook als dat privézaken zijn. Daarnaast coachen zij de werkbegeleiders binnen Inholland. Ze hebben dus een belangrijke dubbelfunctie. De werkbegeleiders zitten echt op de werkinhoud, werken nieuwe collega’s in en zijn eerste aanspreekpunt bij vragen.

Vliegwiel: centraal budget

De plaatsing en begeleiding van de nieuwe collega’s viel bij Inholland in eerste instantie onder het afdelingsbudget, maar kwam onvoldoende van de grond. Ronald: “Men bleek toch wat huiverig. Wat als een vliegwiel heeft gewerkt, is om het uiteindelijk vanuit een centraal budget te doen. Twee andere investeringen: leidinggevenden moeten een medewerker die als werkbegeleider gaat functioneren, een aantal uren per week vrijmaken. Bovendien moet elke werkbegeleider een vaste back-up hebben, om de continuïteit van de begeleiding te kunnen garanderen.”

 

Foto van geïnterviewde

Win-winsituatie

Ronald: “Teams krijgen er een extra teamlid bij en de nieuwe collega’s zijn ook nog eens super gemotiveerd. En we hebben meer diversiteit gecreëerd op de werkvloer. Het aantal succesverhalen groeit: van de assistent conciërge die na twee jaar een vast contract kreeg op de locatie Alkmaar, tot de medewerkster bij het restaurant bij Inholland in Delft wiens contract is omgezet naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. Inmiddels hebben 15 medewerkers een dienstverband voor onbepaalde tijd. Op diverse afdelingen hebben we volwaardige functies gecreëerd, waardoor vaste medewerkers bepaalde taken kunnen loslaten. Om in plaats daarvan andere dingen te gaan doen en zichzelf zo verder te ontwikkelen. Een win-winsituatie!”

We hebben veel functies gecreëerd bij onze ondersteunende diensten, maar nog te weinig dichter bij het onderwijs. 

 

Functies dicht op het onderwijs

Ronald: “Wat wel blijkt, is dat we veel functies gecreëerd hebben bij onze ondersteunende diensten maar nog te weinig dichter bij het onderwijs. Er zijn wel mooie voorbeelden, zoals de nieuwe collega bij het Conservatorium die onder meer apparatuur uitlevert aan studenten en binnenkort doorgroeit naar een ondersteunende functie bij Creative Business of de nieuwe collega bij ons groene domein die assistent laboratoriummedewerker is. Inmiddels zijn er bij Verloskunde en de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken nieuwe initiatieven bijgekomen. Maar we zijn er nog niet. De kans van slagen is denk ik het grootst in de domeinen met practicumlokalen, waar een assisterende rol heel waardevol is.”

Corona

Helaas heeft Corona in 2020 ook onze doelstelling verstoord. Er zijn 5 vacatures on hold gezet vanwege onvoldoende werk of begeleiding. Het gaat hierbij dan met name om catering en schoonmaakwerk. Elders in de organisatie merk je ook terughoudendheid gezien de prioriteit van het onderwijs en omdat het lastig is om mensen met een arbeidsbeperking te laten starten in een situatie van thuis werken. Des te meer reden om banen te creëren in het praktijkonderwijs aangezien dit door gaat. Hier zetten wij dan ook vol op in.