Thema

Versterking medezeggenschap

Extra ondersteuning en professionalisering van de (C)MR

Header image
In de cao is een aantal afspraken gemaakt waarbij de medezeggenschap meer taken heeft gekregen en over diverse onderwerpen zeggenschap heeft en (mede)beleid ontwikkelt. Ter ondersteuning en om te komen tot verdere professionalisering biedt Zestor medezeggenschapsraden op diverse thema’s extra informatie. Dit gebeurt zoveel mogelijk in duurzame vorm, om hiermee de snel van samenstelling wisselende groep MR-leden blijvend toegang tot informatie te geven.

In dit thema

Werkdruk

De MR heeft in het kader van werkdruk zekere bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In de cao 2018-2020 is afgesproken dat alle hogescholen in overleg met de medezeggenschap (PMR) vóór 1 april 2019 beleid moeten formuleren op het gebied van werkdruk. Ook heeft de MR een rol in het meedenken en adviseren over het omzetten van beleidsplannen naar concrete werkdrukaanpakken. 

Inzicht in de begroting

De MR heeft instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting. Als raadslid denk je mee over de begroting en de strategische keuzes die daaraan ten grondslag liggen.