Tool

E-learning Werkdruk voor MR-leden

Header image
Speciaal voor MR-leden van hogescholen heeft Zestor een e-learning 'Werkdruk voor MR' ontwikkeld. Werkdruk is een complex onderwerp en speelt zowel op het niveau van de medewerker, het team als de organisatie. De Medezeggenschapsraad heeft allerlei bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het kader van werkdruk en is op alle deze niveaus gesprekspartner. Om de medezeggenschap hierin te ondersteunen, is de online module opgezet.

De e-learning behandelt diverse onderwerpen: oorzaken, gevolgen en aanpak van werkdruk, de cao-afspraken rondom werkdruk en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR in het proces. Daarnaast informeren we over tools en delen praktijkvoorbeelden.

Met deze module willen we MR-leden handvatten geven om als gesprekspartner te fungeren binnen de hogeschool en hen wegwijs maken in de instrumenten die Zestor aanbiedt om werkdruk het hoofd te bieden.

Aanmelden

Ben je lid van een (C)MR van een hogeschool en wil je meer weten over werkdruk en wat jouw bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn? Schrijf je dan hieronder in voor de e-learning 'Werkdruk voor MR-leden'!

aanmelden e-learning