Publicatie

Voorstudie: Inspelen op professionaliseringsvragen van hbo-docenten

De opgave van hogescholen verandert, onder invloed van maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen. Dat vraagt van docenten om zich doorgaand te ontwikkelen, onder meer in verschillende rollen die zij hebben in het onderwijs. Zestor ondersteunt deze ontwikkeling met een methodiek om het keuzeproces bij professionele ontwikkeling van docenten te versterken.

Deze publicatie is een voorzet voor onderzoek naar docentprofessionalisering in het
hbo. De voorstudie gaat in op drie vragen:

  • Voor welke veranderende opgave staan hogescholen?
  • Wat kan docenten helpen om deze veranderingen te verbinden met hun eigen professionele ontwikkeling?
  • Welke rol heeft de organisatie als context voor de inzet en ontwikkeling van talenten van docenten, in aansluiting op de opgave.