Thema

Professionalisering

Over de professionele ontwikkeling van hbo-docenten

De opgave van hogescholen verandert, onder invloed van maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen. Dat vraagt van docenten om zich doorgaand te ontwikkelen, onder meer in verschillende rollen die zij hebben in het onderwijs. Zestor ondersteunt deze ontwikkeling met een methodiek om het keuzeproces bij professionele ontwikkeling van docenten te versterken.

In dit thema

Professionele ontwikkeling van docenten in teamverband

Hoe kunnen docententeams, verweven met het primaire onderwijsproces, gezamenlijk hun professionele ontwikkeling en professionele identiteit versterken? Welke leer/werkomgeving past daarbij en wat vraagt dat van de ondersteunende organisatie? Drie lectoraten doen hier -in opdracht van Zestor - onderzoek naar. Met als doel om docententeams handvatten te bieden om zelf de leermogelijkheden in hun werkomgeving te vergroten.

Naar verwachting kunnen we eind 2023 de opbrengsten delen.

Docentkwalificaties

De kwaliteit van docenten is een van de belangrijkste factoren voor goed onderwijs. Als hogeschool werk je daaraan door eisen te stellen aan het opleidingsniveau van docenten (masters en gepromoveerden), door permanente scholing én door het aanbieden van de basis en senior kwalificaties onderwijs (BDB/SKO) aan alle docenten.

Community of Practice

Zestor ondersteunt een Community of Practice (CoP) met medewerkers van hogescholen, die beleidsmatig werken aan basis- en seniorkwalificaties voor docenten. Materialen en notities worden gedeeld op een edugroepen-teamsite. Momenteel nemen ruim twintig coördinatoren, projectleiders, docenten, HRM- en beleidsadviseurs deel aan de CoP.

Peer reviews BDB

Vanuit de community is een methodiek voor peer reviews (naar analogie van de universiteiten) opgezet, om tot wederzijdse erkenning en verbetering van leertrajecten te komen. Een handleiding hiervoor is ontwikkeld op basis van de ervaring met twee pilot reviews. Het peer review brengt in beeld hoe de BDB is ingericht, wat goed gaat en waar zich nog knelpunten voordoen of waar mogelijk aanpassingen nodig zijn. Het is nadrukkelijk bedoeld als een leertraject met ‘critical friends’ om tot verbetering te komen van elkaars BDB.

Download

Meer weten over deze onderwerpen?