Tool

Werkdrukwijzer hbo

Aan de slag met werkdruk

Hogescholen nemen al veel gerichte maatregelen om werkdruk te verlagen, maar dat leidt misschien nog niet tot vermindering van werkdruk in de volle breedte. Mede omdat de oorzaken van werkdruk divers zijn en op verschillende niveaus zichtbaar worden. De Werkdrukwijzer hbo biedt hogescholen ondersteuning bij de (verdere) aanpak van werkdruk.