Praktijkvoorbeeld

Als MR werkdrukbeleid omzetten naar de praktijk

Hogeschool Rotterdam

Header image
Al jaren is de werkdruk onder medewerkers van de Hogeschool Rotterdam (HR) hoog. Om dit aan te pakken is de Medezeggenschapsraad van de HR aan de slag gegaan met de stimuleringsregeling ‘(Mede)zeggenschap over werkdruk - Van beleid naar praktijk’. Samen met een organisatiedeskundige is het werkdrukbeleid en de werkdrukaanpak onder de loep genomen. Het leverde een voorstel op gericht op het beter benutten van de organisatorische regelruimte. Dat is omarmd door de bestuurders.

Ans Pellikaan-van Limbeek, voorzitter van de Personeelsgeledingen Centrale Medezeggenschapsraad en docent Verloskunde van Hogeschool Rotterdam vertelt je in deze video welke stappen er zijn genomen, wat de uitkomst is en hoe de MR het aanpakken van werkdruk op de agenda houdt.