Publicatie

Businesscase - Arbeidsparticipatie voor medewerkers met een arbeidsbeperking in het hbo

Header image
In deze businesscase komen mogelijk geschikte functies en werkzaamheden voor medewerkers met een beperking aan de orde en worden de bijbehorende kosten en baten in beeld gebracht.

Meer informatie

Download de publicatie