Tool

'Docent voor een dag'

Meeloopdagen

Header image
Potentiële docenten hebben niet altijd een realistisch beeld van het hbo-docentschap. Hoe kun je potentieel geïnteresseerden die de stap nu (nog) niet durven te zetten en onvoldoende kennis hebben van het hbo vooraf goed informeren en misvattingen wegnemen. Zestor faciliteert daarvoor ‘Docent voor een dag’, meeloopdagen om potentiële docenten te laten zien wat het docentschap nu daadwerkelijk inhoudt.

Wat is de aanleiding?

Het werven van goede docenten wordt steeds lastiger. Met name bij de schaarse doelgroepen (ICT, Zorg en Techniek) is dit terug te zien. Toch is er veel interesse om te werken als hbo-docent, maar bestaan onder de potentiële docenten veel vragen. Zo komen er wekelijks vragen binnen bij Werkenbijhogescholen.nl aan welke eisen je moet voldoen om hbo-docent te worden en wat het docentschap nu precies inhoudt.

Daarnaast laten de resultaten van het recente imago-onderzoek zien dat er nog altijd een aantal hardnekkige misvattingen zijn over het docentschap. Zo is niet duidelijk of je nu moet beschikken over een onderwijsbevoegdheid om te kunnen starten, of je een master moet hebben en ook de (goede) arbeidsvoorwaarden zijn lang niet altijd bekend.
Andere onderzoeken laten verder zien dat startende docenten het moeilijk kunnen hebben in de beginfase van het docentschap. Regelmatig blijkt achteraf dat zij niet het juiste beeld hadden van de functie en dan helaas besluiten de hogeschool te verlaten. 

Doel van ‘docent voor een dag’

De meeloopdagen zijn bedoeld om potentiële docenten een kans te geven een duidelijk en realistisch beeld te krijgen van het hbo-docentschap. Potentieel geïnteresseerden die nu de stap (nog) niet durven te zetten en onvoldoende kennis hebben van het hbo.

Deze dagen reiken verder dan een vacaturetekst en hogeschoolpagina’s. Tijdens de meeloopdagen gaan potentiële docenten daadwerkelijk mee met een docent om te kunnen zien, horen, proeven van het docentschap. Het biedt de mogelijkheid om een beter beeld te krijgen van lesgeven in het hoger onderwijs, te zien welke kwalificaties en vaardigheden nodig zijn, om zodoende goed te kunnen bepalen of deze functie passend is. Daarnaast kunnen deelnemers deze dag direct in gesprek gaan met hbo-docenten, recruiters en opleidingsmanagers.

 De meeloopdag is gericht op de volgende aspecten:

 • Hoe gaat het eraan toe op een hogeschool en dan specifiek in een werkgroep/collegezaal?
 • Welke didactische vaardigheden/docentskills heb je nodig?
 • Hoe word je ondersteund als beginnend docent in het hbo?
 • Ervaringen horen van docenten uit het hbo
 • De mogelijkheid om vragen te stellen aan docenten, recruiters en opleidingsmanagers
 • Een beeld krijgen van werken in het hoger onderwijs, wat doet een docent naast lesgeven

Meeloopdag ‘docent voor een dag’ bij jouw hogeschool?

Het voordeel van een meeloopdag voor de hogeschool is het op een laagdrempelige manier in contact komen met de doelgroep, waarbij je een duidelijk beeld van het hbo-docentschap neer kunt zetten en uiteindelijk potentiële docenten binnen kunt halen.

Wat regelt Zestor?

Zestor initieert deze meeloopdagen, maar wat kun je concreet van ons verwachten?

 • Een basisprogramma voor de meeloopdagen ‘docent voor een dag’
 • Het breed uitzetten van deze dagen op de social mediakanalen van Werkenbijhogescholen.nl en Zestor
 • Het bijhouden en registreren van aanmeldingen
 • Koppelen van deelnemers aan betreffende hogescholen; de hogeschool ontvangt een lijst van deelnemers
 • Desgewenst hulp bij verdere inrichting en bepaling van het programma
 • Ter promotie wordt er een video ontwikkeld over het hbo-docentschap; deze komt op Werkenbijhogescholen.nl en kan eventueel ingezet worden op de dag zelf

Wat regelt de hogeschool?

De hogeschool is verantwoordelijk voor de organisatie van deze dag, dat wil zeggen dat de volgende werkzaamheden uitgevoerd worden door de hogeschool:

 • Werven van docenten en medewerkers die willen meewerken aan de dag, docenten bij wie meegelopen kan worden, medewerkers die mee willen doen aan de speeddate rondes
 • Vereisten van de deelnemers vastleggen/bepalen voor welke doelgroep deze dag is (alleen schaarse doelgroepen, of is iedere geïnteresseerde met WO-achtergrond en interesse als docent welkom?)
 • Bepalen hoeveel meeloopdagen je aanbiedt
 • Uitwerken van het programma, Zestor biedt een basisprogramma wat verder op maat gemaakt moet worden door de hogeschool (Zestor kan hierbij desgewenst helpen)
 • Praktische zaken; ruimtes, lunch, faciliteiten  
 • Nadenken en vastleggen van follow-up, wat zijn vervolgacties voor mensen die meegelopen hebben op jouw hogeschool

Wanneer

De meeloopdagen vinden plaats op een door de hogeschool gekozen datum.

Interesse? Meld je aan!

Wil jouw hogeschool de gelegenheid krijgen vroegtijdig in contact te treden met de doelgroep en na indiensttreding een mismatch te voorkomen? Wil je hogeschool zich openstellen voor potentiële docenten en een realistisch beeld neerzetten van het docentschap? Meld je dan nu aan voor de meeloopdagen ‘Docent voor een dag’.

In eerste instantie gaan we met vier hogescholen aan de slag. Gezamenlijk kijken we vooraf naar de opzet van de meeloopdag en na de meeloopdagen wisselen de deelnemers onderling ervaringen uit om de aanpak verder aan te scherpen.

Voor aanmelden of meer informatie kun je contact opnemen met: