Thema

Werken bij Hogescholen

Over de aantrekkingskracht van het hbo en een effectieve werving

Header image
De komende jaren moeten hogescholen alle zeilen bijzetten om het personeelsbestand op peil te houden. Hogescholen werken daarbij aan het vergroten van de aantrekkingskracht van het hbo en aan een effectieve werving van werknemers. Zestor ondersteunt de sector met een vacaturesite, onderzoek en bijeenkomsten.

In dit thema

Imago hbo als werkgever

Inzicht in het imago van het hbo als werkgever helpt bij het verder vormgeven van het wervingsbeleid. Wordt het hbo gezien als aantrekkelijke werkgever, wat zijn de push en pull factoren voor een overstap naar het hbo en spreken we alle doelgroepen aan?

Imago-onderzoek 2022

In 2022 heeft Zestor een imago-onderzoek uit laten voeren onder de schaarse doelgroepen Zorg, ICT en Techniek en mensen met een bi-culturele achtergrond. De resultaten kun je lezen in onderstaande publicatie.

Imago-onderzoek 2015

Zestor heeft in 2015 een imago-onderzoek uit laten voeren naar het hbo als werkgever, gericht op de functie van docent. Uit eerder onderzoek blijkt dat het werkplezier en de intrinsieke motivatie binnen het hbo hoog zijn. Medewerkers vinden het werk inhoudelijk interessant. Uit het imago-onderzoek blijkt dat het beeld dat de buitenwereld heeft van het werken bij een hogeschool echter minder positief is. Dat geldt zeker voor de technische en economische sector. Daar liggen dus kansen.
In 2021 wordt het imago-onderzoek opnieuw uitgevoerd om te kijken of het imago de afgelopen jaren is veranderd en of hogescholen hun beleid hierop aan moeten passen.

Tips voor werving docenten

De belangrijkste onderzoeksresultaten uit het imago-onderzoek 2015 zijn samengebracht in een samenvatting. Daarnaast is een overzicht samengesteld met tips voor werving van docenten.

Heel het imago onderzoeksrapport lezen?

Het volledige rapport ‘Het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals; Imago-onderzoek’ uit 2015 is op te vragen via info@zestor.nl.

Pilot Candidate experience meten

De candidate experience is de totale ervaring die een sollicitant opdoet tijdens het sollicitatieproces. Kort gezegd, alle contactmomenten van de kandidaat met de organisatie gedurende het sollicitatieproces. Denk aan het bezoeken van de website, het spreken van medewerkers of het voeren van sollicitatiegesprekken.  Een goede candidate experience is essentieel om potentiële kandidaten te binden en boeien aan de organisatie. 

Hogescholen zijn zich hiervan bewust en ook volop bezig om de candidate experience optimaal in te richten. Een belangrijke volgende stap is; hoe kun je de candidate experience meten? Zestor is augustus 2020 met dertien hogescholen een pilot gestart om de tevredenheid van sollicitanten die niet voor een gesprek worden uitgenodigd te meten. 

Vacaturesite Werken bij Hogescholen

Werkenbijhogescholen.nl is hét landelijk arbeidsmarktportaal van alle hogescholen. Op dit portaal vind je niet alleen vacatures van hogescholen, maar ook meer informatie over werken in het hbo en informatie over iedere hogeschool afzonderlijk; wat maakt deze uniek om hier te werken? In de praktijkverhalen vertellen hbo-medewerkers zelf wat het werken in het hbo voor hen bijzonder maakt.

Online campagnes voor het werven van docenten

Doorlopend voert Zestor online campagnes voor het werven van docenten, met aandacht voor sectoren waar de tekorten groter zijn, zoals de sectoren techniek en gezondheid. De campagnes zijn gericht op een grotere bekendheid als het gaat om werken in het hbo.

De rol van Zestor

Werkenbijhogescholen.nl is een initiatief van sociale partners. Zestor ontwikkelt en beheert de website. Hogescholen zijn zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van vacatures. 

Website statestieken

Elk jaar komt er een rapportage uit met daarin de statistieken over het voorgaande jaar. Gemiddeld heeft de site 50.000 websitebezoeken per maand!

Gepromoveerden in het hbo

Onderzoek arbeidsmogelijkheden

Zestor heeft eind 2012 opdracht gegeven voor een onderzoek naar de arbeidsmarkt voor promovendi en (recent) gepromoveerden in het hbo. Er is een inventarisatie gedaan naar de arbeidsmogelijkheden binnen hogescholen. Ook is een inventarisatie gedaan onder promovendi en recent gepromoveerden: Hoe kijken zij aan tegen het werken in het hbo?

Op basis van dit onderzoek zijn een handreiking en folder opgesteld. De handreiking biedt beleidsmedewerkers, managers en arbeidsmarktspecialisten van hogescholen achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en tips. De folder geeft inzicht in het werken bij hogescholen en in de loopbaanmogelijkheden binnen een hogeschool en is in eerste instantie bedoeld voor verspreiding onder promovendi en reeds gepromoveerden. De folder is voor hogescholen en universiteiten kosteloos beschikbaar.

 

Meer weten over deze onderwerpen?