Publicatie

Het hbo als werkgever

Imago-onderzoek onder schaarse doelgroepen

Header image
Om meer mensen vanuit de sectoren ICT, techniek en zorg en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond aan te trekken voor een dienstverband in het hbo, is het noodzakelijk dat de hbo-sector voor deze doelgroepen een aantrekkelijk(er) werkgeversimago krijgt. In opdracht van Zestor heeft I&O Research een imago-onderzoek uitgevoerd onder potentiële werknemers binnen bovengenoemde schaarse doelgroepen die (minstens) enige affiniteit hebben om bij een hogeschool te werken.

In de periode januari – april 2020 is een vragenlijst uitgezet onder potentiële werknemers binnen bovengenoemde schaarse doelgroepen die (minstens) enige affiniteit hebben om bij een hogeschool te werken. Daarnaast is in een focusgroep gesproken met zeven HR-professionals van diverse hogescholen en zijn 10 verdiepende interviews met potentiële werknemers gehouden.

De centrale onderzoeksvragen waren:

  1. Wat is het beeld dat mensen met een bi-culturele achtergrond en/of werkend in ICT, techniek of zorg hebben van de hogeschool als werkgever; en in hoeverre komt dit beeld overeen met de werkelijkheid?
  2. Zijn mensen uit deze specifieke doelgroepen op de hoogte van de mogelijkheid om als hbo-docent/onderzoeker aan de slag te gaan, en (eventuele) misvattingen hierover? 


Download de publicatie