Gezond, veilig en vitaal werken

Fit én met plezier aan het werk, op ieder moment in je loopbaan

Duurzaam inzetbaar blijven doe je zelf!

Header image
De regeling ‘Duurzame inzetbaarheid’ (DI) biedt je de kans om werkuren in te zetten voor activiteiten die ervoor zorgen dat je – ook op de langere termijn – je werk goed, gezond en met plezier kunt doen. Daarbij ben je zelf aan zet: het is je eigen verantwoordelijkheid om de uren te benutten. Wij geven je alle informatie over de regeling die je nodig hebt. Ook vertellen collega’s uit het hbo hoe zij duurzaam inzetbaar blijven.

Duurzame inzetbaarheid in het kort

Annet de Lange, voormalig Lector HRM en bijzonder hoogleraar Duurzame Inzetbaarheid bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, legt in het kort uit:

 • wat duurzame inzetbaarheid (DI) nu precies is
 • hoe en waarvoor je je duurzame inzetbaarheidsuren in kunt zetten
 • wanneer en hoe je het gesprek aangaat over (de inzet van) je DI-uren

Collega's vertellen: Zo heb ik mijn DI-uren ingezet!

Zoals Annet vertelde in bovenstaande video kun je je DI-uren op verschillende manieren inzetten. Om je te inspireren, vertellen medewerkers van verschillende hogescholen hoe zij hun DI-uren hebben ingezet. Eén ding is zeker: het leverde hen allemaal veel nieuwe energie op!

En denk je, ik wil dit ook? Ga dan het gesprek aan met je leidinggevende over het vormgeven van jouw duurzame inzetbaarheid.

Ik wil wel ieder dag blijven leren, me blijven ontwikkelen. Dat is voor mij duurzame inzetbaarheid. Het heeft me echt een energieboost gegeven.
Harry Wasseveld - 

Alles wat je moet weten om je uren in te zetten

De regeling Duurzame Inzetbaarheid

De regeling ‘Duurzame inzetbaarheid’ biedt je de mogelijkheid om uren in te zetten voor activiteiten die ervoor zorgen dat je – ook op de langere termijn – je werk goed, gezond en met plezier kunt doen, en werk en privé goed kunt combineren. Daarbij ben je zelf aan zet: het is je eigen verantwoordelijkheid om de uren te benutten. Je kiest zelf het doel waaraan je ze wilt besteden.

 • Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema in élke levens- en loopbaanfase en omvat je vitaliteit, werkvermogen én employability:

  • Vitaliteit wil zeggen dat je veerkrachtig, energiek, fit en onvermoeibaar (door) kunt werken met een groot doorzettingsvermogen
  • Werkvermogen betreft de mate waarin je fysiek, psychisch en sociaal in staat bent om te werken
  • Employability gaat over de specifieke vaardigheden die je bezit om je huidige of toekomstige werk te kunnen uitvoeren

  Duurzame inzetbaarheid gaat dus over de mate waarin je je werk nu én in de toekomst wilt en kunt blijven uitvoeren. Dit kan bij je huidige werkgever zijn, maar ook bij een andere werkgever of in de rol van zelfstandige.

 • Medewerkers in het hbo met een dienstverband van 0,4 fte en hoger en als je in de afgelopen vijf jaar al drie jaar werkzaam bent geweest in het hbo. Heb je geen hbo-verleden? Dan heb je na drie jaar recht op de Duurzame Inzetbaarheidsuren (DI-uren). Dus als je op 1 januari 2019 in dienst bent gekomen, begin je vanaf 1 januari 2022 met opbouwen. In de drie jaar vóórdat je met de opbouw van DI-uren begint, kun je gebruik maken van de regeling ‘Inwerken van nieuwe medewerkers’.

 • Als medewerker in het hbo krijg je bij een fulltime dienstverband 45 uur per jaar die je kunt inzetten voor jouw eigen duurzame inzetbaarheid. Werk je parttime, dan wordt het aantal uur naar rato aangepast. Heb je de AOW-gerechtigde leeftijd min 10 jaar bereikt én heb je 5 aaneengesloten jaren in het hbo gewerkt? Dan krijg je jaarlijks 45 uur extra bij een full time dienstverband. Werk je parttime, dan wordt dit naar rato aangepast.

  Je kunt DI-uren niet inruilen voor loon. Per 1 september 2020 is de mogelijkheid om DI-uren te sparen afgeschaft. Gespaarde uren van voor 1 september 2020, worden over een periode van 3 jaar zoveel mogelijk besteed aan DI-gerelateerde doelen. Voor gespaarde DI-uren die na 3 jaar overblijven, zullen alternatieve aanwendingsmogelijkheden worden geboden volgens het keuzemenu arbeidsvoorwaarden. Bij beëindiging van je dienstverband worden gespaarde DI-uren niet uitbetaald en vervallen resterende DI-uren.

 • Je kunt je DI-uren inzetten voor verschillende doeleinden. Dit zeg de cao:

  • Het maken van afspraken die helpen om ook op de langere termijn het werk goed, gezond en met plezier te blijven doen, inclusief herstel van de werk privé balans voor een beperkte periode.
  • Het bijhouden en versterken van je employability, in de zin van breed inzetbaar en aantrekkelijk blijven voor de arbeidsmarkt, zowel intern als extern.
  • Het inzetten van uren voor het bijhouden van zijn vakbekwaamheid en professionele ontwikkeling.

  Hieronder geven we je enkele voorbeelden:

  • Ontwikkelen van je kennis en vaardigheden
   -  Het volgen van een cursus of opleiding
      (bekijk het verhaal van Bunyamin en Anne-Merel)
   -  Een opleidingsplan formuleren
   -  Een master volgen
      (bekijk het verhaal van Willemijn en Birgit)
  • Behouden van je vitaliteit
   -  Inzet uren voor sportmogelijkheden
   -  je uren inzetten voor de vitaliteitsweek

  • Benutten naast je werk
   -  hobby’s, bv. volgen van een fotocursus of schrijfcursus
      (bekijk het verhaal van Patrick)
   -  stage lopen bij een andere organisatie of afdeling
      (bekijk het verhaal van Ton en Carin)
   -  werkervaring opdoen buiten de hogeschool
      (bekijk het verhaal van Harry en Casper. Zij gaven les in een totaal andere omgeving)

  • Jezelf ontzien
   -  extra herstel, bv. na periode van hard werken of ziekte
   -  tot rust komen
      (bekijk het verhaal van Lena)
   -  herstel werk-privé balans
   -  zorgverlof voor anderen dan eerstegraads familieleden
 • In gesprek met je leidinggevende
  Zorg ervoor dat jij, als regisseur van je eigen loopbaan, zicht krijgt op wat je nodig
  hebt om duurzaam inzetbaar te zijn of te blijven. Ga met je leidinggevende in gesprek over je DI-uren. Zet daarbij niet de inhoud van de regeling centraal (ik heb recht op die uren), maar ga het ‘goede gesprek’ aan (wat levert het jou op). Je kunt meerdere onderwerpen aansnijden: je loopbaan en loopbaanwensen, je gezondheid en je werk-privé balans. 

  Meer hierover kun je lezen in deze gespreksleidraad.

  Afspraken vastleggen en verantwoorden
  Jij als medewerker bepaalt/beslist uiteindelijk zelf hoe je je DI-uren inzet*. Je maakt vervolgens met je werkgever schriftelijke afspraken over de invulling van je uren. Tijdens de gesprekscyclus met je leidinggevende leg je verantwoording af over de inzet van je DI-uren en het effect ervan.

  * In bepaalde gevallen is goedkeuring van je DI-uren wel noodzakelijk. Zie hiervoor: artikel M-1-F van de cao.

  Dit zegt de cao - artikel M-1-F punt 4:

  De beslissing over de aanwending van DI-uren is aan de werknemer. De werknemer bepaalt hoe hij de DI-uren inzet. Hij legt verantwoording af over de aanwending van en het effect ervan in de gebruikelijke gesprekscyclus. Wanneer DI-uren worden ingezet voor werk binnen de hogeschool (Het opdoen van werkervaring binnen de hogeschool mag niet leiden tot verdringing van regulier werk) of wanneer het belang van de organisatie zich verzet tegen de aanwending, is goedkeuring van de werkgever noodzakelijk.

 

Meer informatie

Zie voor alle cao-informatie rondom Duurzame inzetbaarheid: zie hoofdstuk M van de cao-hbo 2022-2023.

Voor meer informatie en vragen kun je natuurlijk altijd terecht bij de afdeling HRM van jouw hogeschool.