Toolbox Duurzame Inzetbaarheid

Voor HR en Communicatie

Om medewerkers te stimuleren over hun duurzame inzetbaarheid (DI) na te denken en stappen te ondernemen, helpt het het onderwerp regelmatig onder de aandacht brengen. Gedragsverandering vraagt namelijk om de ‘kracht van herhaling’. Naast de pagina's met algemene informatie en de video’s met praktijkverhalen, vind je op deze pagina een aantal middelen die je direct binnen je eigen hogeschool in kunt zetten om de aandacht te vestigen op DI.

Nieuwsberichten 

Gebruik de nieuwsberichten/nieuwsflitsen of delen hiervan voor de berichtgeving binnen je eigen hogeschool:

Gespreksleidraad

Niet iedere medewerker gaat even gemakkelijk in gesprek over zijn duurzame inzetbaarheidsuren. Om ze op weg te helpen, hebben we een gespreksleidraad samengesteld.

Banners

Onderstaande banners kun je inzetten op het intranet van je hogeschool, met een link naar de informatiepagina over Duurzame inzetbaarheid.
  

Narrow-casting

Maak je gebruik van narrow-casting? Download dan hier de visual:

Triggerlines en quotes

Bekijk eens ter inspiratie de triggerlines over DI en quotes vanuit onze praktijkvoorbeelden. Je kunt deze inzetten om regelmatig even de aandacht te vestigen op de duurzame inzetbaarheidsuren, bv. in een banner of bij een nieuwsbericht.

Video's

Om medewerkers actief aan de slag te laten gaan met duurzame inzetbaarheid is kennis alleen niet genoeg. Het vraagt ook een verandering van houding en actiebereidheid. Niets kan op tegen een eerlijk verhaal van mensen in dezelfde situatie als jij. Wat beweegt hen om hun DI-uren in te zetten? Wat heeft deze ervaring hen opgeleverd? Waar liepen ze tegenaan? In deze video’s laten we medewerkers uit het hbo hun verhaal vertellen. Deze verhalen geven een helder beeld en inspireren medewerkers om ook te werken aan hun duurzame inzetbaarheid. Maak gebruik van de video's tijdens je campagne!