Publicatie

Re-integratie uitkeringsgerechtigden in het hbo

Header image
Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de ervaringen, wensen en behoeften van (B)WW-gerechtigden rond de re-integratie in het hbo.

Meer informatie

Stand van zaken re-integratiedienstverlening

Zestor heeft de ambitie om de re-integratiedienstverlening aan hogescholen en uitkeringsgerechtigden te hernieuwen. Om goed aan te sluiten op de behoeften en knelpunten uit de sector, brengt Zestor door middel van een onderzoek de stand van zaken rondom re-integratie van (B)WW gerechtigden in het hbo in kaart.

Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  • Dit onderzoek onder uitkeringsgerechtigden, met als doel zicht te krijgen op de ervaringen, wensen en behoeften van uitkeringsgerechtigden met betrekking tot re-integratie.
  • Een inventarisatie onder HR-specialisten van hogescholen, met als doel in kaart te brengen hoe het re-integratiebeleid van hogescholen er in de praktijk uitziet. Bekijk deze publicatie

Inventarisatie wensen en behoeften

Via een vragenlijst onder uitkeringsgerechtigden (voorjaar 2020) is onderzocht of zij behoefte hebben aan ondersteuning bij het vinden van werk, hoe ze de begeleiding ervaren die ze vanuit de hogeschool krijgen en of zij behoefte hebben aan andere vormen van ondersteuning?

Dit lees je in deze publicatie

  • de stand van zaken rondom de huidige uitkerings- en werksituatie van de doelgroep
  • informatie over de zoektocht naar nieuw/ander werk en de ervaringen met en behoefte aan ondersteuning daarbij

Download de publicatie