Thema

Re-integratie

Ondersteuning bij re-integratie van werkloze en met werkloosheid bedreigde werknemers

Header image
Het is belangrijk om het proces van re-integratie van werkloze en met werkloosheid bedreigde werknemers zo goed mogelijk vorm te geven, zowel voor werkgevers als werknemers. Voor hogescholen is het belangrijk om werknemers zo snel mogelijk weer terug aan het werk te helpen. Om de kosten van uitkeringen beperkt te houden en de begeleiding bij werkloosheid zo goed mogelijk te organiseren. Voor werknemers is overzichtelijke informatie en goede begeleiding van belang. Zestor ondersteunt op beide vlakken.

Keuzepakket re-integratie bij werkloosheid

Zestor is gestart met een nieuwe re-integratiedienstverlening voor werknemers die instromen in de (B)WW. Zij krijgen kosteloos toegang tot een keuzepakket bestaande uit diverse re-integratie-activiteiten, met als doel hun arbeidskansen te vergroten. De dienstverlening is aanvullend op het bestaande aanbod van hogescholen.

Handreiking re-integratie

Zestor heeft een informatieve handreiking re-integratie voor medewerkers ontwikkeld. De folder ‘Einde dienstverband hbo - dit moet je weten’ bevat in het kort de belangrijkste informatie over rechten en plichten, de mogelijkheden om arbeidskansen te verbeteren, en waar ondersteuning en geschikte vacatures te vinden zijn. 

Onderzoek naar re-integratie van (B)WW gerechtigden in het hbo

Om goed aan te sluiten op de behoeften en knelpunten uit de sector, is een onderzoek uitgevoerd naar de stand van zaken rondom re-integratie van (B)WW gerechtigden in het hbo. Daar is het keuzepakket re-integratie bij werkloosheid uit voortgekomen, als vervanging voor het raamcontract met re-integratiebedrijf Margolin dat vanwege een beperkt en teruglopend gebruik vanuit de hogescholen is beëindigd.

Het onderzoek naar re-integratie van (B)WW gerechtigden in het hbo bestond uit twee delen:

Een inventarisatie onder HR-specialisten van hogescholen

met als doel in kaart te brengen hoe het re-integratiebeleid van hogescholen er in de praktijk uitziet.

Een onderzoek onder uitkeringsgerechtigden

met als doel zicht te krijgen op de ervaringen, wensen en behoeften van uitkeringsgerechtigden met betrekking tot re-integratie.

Onderzoek mogelijkheden samenwerking bij re-integratie

In 2015 en 2016 heeft Zestor een onderzoek uitgevoerd naar het beter inrichten van de uitvoering van re-integratietrajecten bij hogescholen, naar het delen van kennis op het terrein van re-integratie en naar mogelijkheden voor samenwerking tussen hogescholen. De resultaten uit dit onderzoek naar ‘mobiliteitsvoorzieningen’ kun je lezen in:

Meer weten over dit onderwerp?