Stimuleringsregeling

Inzet op ziekteverzuim (gesloten)

Ondersteuning professional voor onderzoek naar processen en beleid rondom verzuim

Header image
Deze regeling is afgerond. Verantwoordingen kunnen nog ingediend worden via het evaluatieformulier onderaan deze pagina.

Meer informatie

Direct naar het evaluatieformulier

Het doel van de regeling

Deze stimuleringsregeling spitste zich toe op het inzetten van beschikbare uren van een deskundige voor het beoordelen van processen en beleid ten aanzien van verzuim en het ondersteunen bij casuïstiek. Doel was een beter beeld te krijgen van de problematiek rondom het ziekteverzuim in de sector en bij te dragen aan het verlagen hiervan. 

Beschikbare uren

Het maximaal beschikbare aantal uren per hogeschool was 60 uur per jaar. 

Deze regeling liep naast de regeling Aanpakken van werkdruk. Uren die al waren ingezet voor de regeling 'Aanpakken van werkdruk' werden op dit maximaal aantal beschikbare uren per jaar in mindering gebracht. Daarnaast konden 40 uren vanuit de basisafspraken worden ingezet.

Verantwoording

Direct na afronding van de activiteit dient door middel van een standaard evaluatieformulier verantwoording te worden afgelegd over het toegekende aantal uren. Dit formulier is hieronder te downloaden. Het door aanvrager(s) ondertekende evaluatieformulier dient binnen de aangegeven termijn te zijn ingediend.

De hogeschool is bereid om de resultaten die een activiteit oplevert, beschikbaar te stellen aan Zestor en te delen met andere hogescholen.

Formulieren

Meer weten?

Wil je meer weten en/of vooraf checken of er nog uren beschikbaar zijn voor jouw hogeschool? Neem dan contact op met: