Stimuleringsregeling

Aanpakken van werkdruk

Ondersteuning professional voor beleidsontwikkeling of inzet instrumenten

Header image
Met de stimuleringsregeling ‘Aanpakken van werkdruk’ kunnen hogescholen ondersteuning krijgen van een professional voor de ontwikkeling van beleid of de inzet van instrumenten waarmee werkdruk binnen de hogeschool kan worden aangepakt. Met deze nieuwe regeling wil Zestor het uitwerken van de afspraak uit de cao faciliteren, door de mogelijkheid te bieden om deskundigen in te zetten. Deze stimuleringsregeling spitst zich toe op het formuleren van beleid en het inzetten van aanpakken in teams of afdelingen waar sprake is van werkdruk.

Het doel van de regeling

Met deze regeling wil Zestor het uitwerken van de afspraak uit de cao over de aanpak van werkdruk faciliteren, door de mogelijkheid te bieden om deskundigen in te zetten. Deze stimuleringsregeling spitst zich toe op het formuleren van beleid en het inzetten van aanpakken in teams of afdelingen waar sprake is van werkdruk.  

De regeling loopt naast de regeling voor PMR-leden ‘(Mede)zeggenschap over werkdruk’, die is ingezet om de medezeggenschap te ondersteunen bij het mede formuleren van beleid op werkdruk. Deze regeling beoogt bij te dragen aan het vergroten van de kennis en expertise op het gebied van werkdruk bij de medezeggenschap.

Voor wie?

Hogescholen die aangesloten zijn bij de Vereniging Hogescholen kunnen een beroep doen op de stimuleringsregeling. Projectvoorstellen kunnen worden ingediend door de centrale of decentrale P&O-dienst, de Arbo-coördinator, een team of dienst. 

Beschikbare uren

Voor de stimuleringsregeling “Aanpakken van werkdruk” bedraagt het totaal aantal beschikbare uren 1440 uur. Het maximaal beschikbare aantal uren per hogeschool is 60 uur.

Let op: deze regeling loopt naast de regeling 'Inzet op ziekteverzuim'. Uren die al zijn ingezet voor de regeling 'Inzet op ziekteverzuim' worden op dit maximaal aantal beschikbare uren in mindering gebracht. Daarnaast kunnen 40 uren vanuit de basisafspraken worden ingezet.

Looptijd

De regeling loopt vanaf 1 september 2019 en is met een jaar verlengd tot en met 30 september 2021. Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend tot 15 augustus 2021, tenzij het totaal aantal beschikbare uren eerder is uitgeput. De inzet van uren dient afgerond te zijn vóór 30 september 2021.

Meer informatie

Aan hogescholen die overwegen een aanvraag te doen, wordt geadviseerd contact op te nemen met Zestor (zie hieronder). Je kunt dan ook vooraf checken of er nog uren zijn binnen de regeling.

Meer informatie, zoals de voorwaarden waaronder de subsidie wordt verstrekt, vind je in de:

Neem vooraf contact op

Aan hogescholen die overwegen een aanvraag te doen, wordt geadviseerd contact op te nemen (zie contactgegevens hieronder). Je kunt dan ook vooraf checken of er nog uren zijn binnen de regeling.

Verantwoording

Direct na afronding van de activiteit dient door middel van een standaard evaluatieformulier verantwoording te worden afgelegd over het toegekende aantal uren. Dit formulier is hieronder te downloaden. Het door aanvrager(s) ondertekende evaluatieformulier dient binnen de aangegeven termijn te zijn ingediend.

De hogeschool is bereid om de resultaten die een activiteit oplevert, beschikbaar te stellen aan Zestor en te delen met andere hogescholen.

--------------

Formulieren