Stimuleringsregeling

Aanpakken van werkdruk (gesloten)

Ondersteuning professional voor beleidsontwikkeling of inzet instrumenten

Header image
Deze regeling is gesloten, maar verantwoordingen kunnen nog ingediend worden via het evaluatieformulier onderaan deze pagina.

Het doel van de regeling

Deze stimuleringsregeling spitste zich toe op het formuleren van beleid en het inzetten van aanpakken in teams of afdelingen waar sprake is van werkdruk. Met deze regeling faciliteerde Zestor het uitwerken van de afspraak uit de cao over de aanpak van werkdruk, door de mogelijkheid te bieden om deskundigen in te zetten. 

 

Stimuleringsregeling in actie: een praktijkvoorbeeld

De Design Academy Eindhoven maakte gebruik van de stimuleringsregeling om tot een preventief werkdruk- en duurzame inzetbaarheidsbeleid te komen.

Lees meer

Beschikbare uren

Voor de stimuleringsregeling “Aanpakken van werkdruk” bedroeg het totaal aantal beschikbare uren 1440 uur. Het maximaal beschikbare aantal uren per hogeschool was 60 uur per jaar.

Deze regeling liep naast de regeling 'Inzet op ziekteverzuim'. Uren die al ingezet waren voor de regeling 'Inzet op ziekteverzuim' werden op dit maximaal aantal beschikbare uren per jaar in mindering gebracht. Daarnaast konden 40 uren vanuit de basisafspraken worden ingezet.

Looptijd

De regeling liep vanaf 1 september 2019 tot en met 31 december 2022. De inzet van uren diende afgerond te zijn vóór 31 december 2022.

Verantwoording

Direct na afronding van de activiteit dient door middel van een standaard evaluatieformulier verantwoording te worden afgelegd over het toegekende aantal uren. Dit formulier is hieronder te downloaden. Het door aanvrager(s) ondertekende evaluatieformulier dient binnen de aangegeven termijn te zijn ingediend.

De hogeschool is bereid om de resultaten die een activiteit oplevert, beschikbaar te stellen aan Zestor en te delen met andere hogescholen.

Formulieren